Nahrávám...
Zpět

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do studijních oborů

Vážení rodiče a uchazeči o přijetí do studijních oborů Hotelnictví, Logistické služby, Kosmetické služby

Připomínáme termín konání informativní schůzky ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení dne 2. května od 15:00 h v budově školy. Zápisový lístek přineste prosím s sebou. V případě nepřijetí pro nadbytek přihlášených Vám pomůžeme sepsat odvolání.

Informativní schůzka pro obory Podnikání a Kosmetické služby - zkrácené studium se uskuteční 22.6.2017.

Připojujeme Seznam přijatých uchazečů a Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pod registračním číslem uchazeče (rozesláno dopisem všem uchazečům).

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka

 

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby - zkrácené studium

Obor 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus

Obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Obor 64-41-L/51 Podnikání (denní forma), 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma)

 

Seznam přijatých uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby - zkrácené studium

Obor 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus

Obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Obor 64-41-L/51 Podnikání (denní forma), 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma)


Související menu