Nahrávám...
Zpět

Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení 2018

 

 • info o oborech, počtech přijímaných žáků do jednotlivých oborů a tříd,

 • kritéria přijetí, vyhlašování jednotlivých kol

 • výsledky přijímacího řízení

 • formuláře přihlášek, odvolání

 • info o jednotné přijímací zkoušce

Přihláška

se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2018 (na razítku musí být datum nejpozději do 1. 3.!) do všech forem studia, tj.:

 • do řádné denní formy vzdělávání – učební tříleté a maturitní čtyřleté obory

 • do denního nástavbového studia Podnikání (2 roky)

 • do denního zkráceného studia Kuchař – číšník, Operátor skladování, Kosmetické služby (1 rok)

 • do dálkového nástavbového studia Podnikání (3 roky)

   

  Pozn. Uchazeči, kteří podávají přihlášku do nástavbového nebo zkráceného studia, doklad o předchozím vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení) doloží až po vydání příslušného dokumentu (červen – září 2018!)

   

  Pro rok 2018 nové formuláře přihlášek – ke stažení na webových stránkách školy

   

  Jednotná přijímací zkouška

 • koná se do všech maturitních oborů s výjimkou zkráceného vzdělávání

 

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v prvním kole přijímacího řízení pouze do maturitních oborů Hotelnictví, Logistické a finanční služby, Kosmetické služby, Podnikání (denní i dálková forma) z písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace ve dvou řádných termínech:

 1. 12. dubna 2018
 2. 16. dubna 2018

Uchazeč obdrží písemnou pozvánku ke zkoušce od školy dle uvedeného pořadí na přihlášce ke vzdělávání.

Náhradní termín:

 1. 10. května 2018
 2. 11. května 2018

Budoucím uchazečům o studium v maturitních oborech nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací testy nanečisto v reálných podmínkách v prostředí naší školy dne 2. února 2018 V případě zájmu kontaktujte zástupkyni školy pro maturitní obory Ing. Jaroslavu Skřivanovou.

 

Učební obory

Do učebních oborů Kadeřník, Kuchař – číšník, Operátor skladování, Klempíř, Instalatér a Zedník se přijímací zkouška nekoná.

 

Vyhlašování výsledků 1. kola přijímacího řízení

 

Výsledky se zveřejňují pod registračním číslem, které bude uchazeči přiděleno a zasláno dopisem v průběhu měsíce března.

Pořadí uchazečů a Přehled přijatých uchazečů se zveřejní na www.ssars.cz a na vrátnici školy; uchazeč, který uvede na přihlášce datovou schránku, obdrží výsledky do datové schránky

Zveřejněním na www a vrátnici se přijetí považuje za oznámené, přijatým uchazečům písemné rozhodnutí v souladu s platnými předpisy zasíláno nebude!