Nahrávám...
Zpět

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2018/2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2018/2019

 

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové v souladu s § 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje:

 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019

Termín podání přihlášek:     11. 5. 2018 – 31. 10. 2018 pro učební obory

(Poznámka:   18. 5. – 31. 10. 2018 pro maturitní obory Hotelnictví, Kosmetické služby, Logistické a finanční služby a Podnikání – bude vyhlášeno 18. 5. 2018 )                                                                                 

 

3leté obory s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-51-H/01

Kuchař-číšník

3 roky

denní

33

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

denní

17

69-51-H/01

Kadeřník

3 roky

denní

2

36-52-H/01

Instalatér

3 roky

denní

20

36-67-H/01

Zedník

3 roky

denní

23-55-H/01

Klempíř

3 roky

denní

 

Zkrácené jednoleté studium s maturitní zkouškou pro absolventy jakéhokoliv jiného maturitního oboru (denní forma studia)

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

66-53-H/01

Operátor skladování

1 rok

denní

9

65-51-H/01

Kuchař-číšník

1 rok

denní

15

           

 

 

Do všech učebních oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Pozn.

Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání.

 

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

 

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka SŠSaŘ Stochov

 

 

Odkaz na kritéria přijímacího řízení