Nahrávám...
Zpět

2. kolo přijímacího řízení pro rok 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Možnost podání přihlášek do 1. ročníků stále trvá

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové v souladu s § 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje:

 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

 

Učební obory - 3leté obory s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-51-H/01

Kuchař-číšník

3 roky

denní

52

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

denní

23

69-51-H/01

Kadeřník

3 roky

denní

7

36-52-H/01

Instalatér

3 roky

denní

23

36-67-H/01

Zedník

3 roky

denní

23-55-H/01

Klempíř

3 roky

denní

 

Do všech učebních oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání.

Výsledky 2. kola budou zveřejňovány vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce školy pod registračním číslem.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

 

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka SŠSaŘ Stochov