Nahrávám...
Zpět

Festival virtuální reality

 

 

 

 

T I S K O V Á    Z P R Á V A

 

V úterý 12.11. 2019 se od 8:00 do 14:00 hod. uskuteční na Střední škole služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187,  Festival virtuální reality.

Cílem festivalu je představit pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách. Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce budou sloužit ukázkové výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté pro účely tohoto festivalu.

Účastníci si budou moci vyzkoušet, jaké to je, být ve virtuálním světě, také na několika dalších stanovištích: čeká je např. rehabilitace ve Virtuální realitě, Google Earth, procházka po Starověkém Egyptě nebo turnaj v české virtuální hře Beat Saber. O svých zážitcích a různých možnostech jejich zapojení do výuky pak budou moci debatovat s přítomnými odborníky - vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality.

V rámci Festivalu se také uskuteční od 9:00 kulatý stůl, který představí dosavadní výsledky využívání aplikací virtuální reality ve výuce a ve vybraných profesních oborech.

Festival pořádá Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI), který byl založen v r. 2017 při Hospodářské komoře České republiky. Jeho posláním je provádět výzkumné a vzdělávací činnosti rozvíjející české podnikatelské prostředí. Mezi jeho hlavní aktivity v oblasti vzdělávání patří spolupráce a poradenství při modernizaci vzdělávacích programů středních a vysokých škol tak, aby lépe odpovídaly technologickému vývoji a požadavkům evropské a globální ekonomiky. Více viz www.vupi.cz

Festival je pořádán ve spolupráci s Asociací virtuální a rozšířené reality s.r.o.. Cílem Asociace, která sídlí v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze, je propojování subjektů působících v České a Slovenské republice v oblasti technologií virtuální a rozšířené reality a prosazování významných změn právního a administrativního prostředí, které umožní novým technologiím lepší uplatnění v různých oblastech podnikání i ve společnosti. Více viz www.avrar.cz

Festival se koná v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje” (IKAP), reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655, který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje. 

Pro více informací kontaktujte: frelich@vupi.cz , +420 739 341 798.