Nahrávám...
Zpět

Změna výuky od 25. 11. 2020

 

 

 

 

Změna výuky od 25. 11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče a všichni přátelé školy,

distanční výuka přechází dnem 25. listopadu na prezenční, tj. osobní přítomnost žáků ve škole pro tyto kategorie a třídy:

  1. Končící ročníky
  1. Maturitní – třídy HT 4, KO 4, P 2 (u kosmetických služeb včetně odborného výcviku)
  2. Učební – třídy 3 KC, 3 KD, 3 KLINOS (teoretická výuka i odborný výcvik)

Rozvrh tříd je upraven tak, aby zohledňoval zvýšenou potřebu přípravy žáků k úspěšnému zvládnutí maturitních předmětů. Rozvrh je žákům zasílán prostřednictvím třídních učitelů.

Výuka prezenční i distanční formou je pro žáky dle novely školského zákona (561/2004 Sb. v platném znění) povinná.

Upozorňujeme znovu na dodatek školního řádu, který mimo jiné ukládá povinnost řádné omluvy do 3 dnů od 1. dne nepřítomnosti u obou forem výuky:

Střední škola služeb a řemesel Stochov | Školní řád a dodatek (ssars.cz)

  1. Odborný výcvik
  1. Pro žáky 3. ročníků – 3 KO
  2. Pro žáky 2. ročníků – 2 KO, 2 KC, 2 OS, 2 KL, 2 IN, 2 KD
  3. Pro žáky 1. ročníků – 1 KO, 1 KC, 1 OS, 1 KL, 1 IN, 1 KD

Podrobné pokyny obdrželi žáci od vedoucích učitelů odborného výcviku

Teoretická výuka pro třídy vyjmenované add B. je i nadále realizována distanční formou, a to jako synchronní (přímá komunikace učitelů s žáky), nebo jako asynchronní – sdílení materiálů a zadávání úkolů a samostatných prací dle zadání.

  1. Učební praxe a praktická výuka Hotelnictví
  1. Třídy HT 1, HT 2, HT 3 – až do odvolání probíhá stále distanční formou, ne osobní přítomností ve škole!

Jsme opravdu rádi, že budeme moci vyučovat prezenčně. Žádáme však o důsledné dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel (rouška, desinfekce rukou, dodržování rozestupů).

Ve škole jsou umístěny stojany s dezinfekcí, prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny v každé třídě. Všechny prostory společné i vyčleněné pro jednotlivé třídy jsou pravidelně dezinfikovány.

Máme vyčleněnu místnost pro izolaci v případě, že by se u některého z žáků vyskytl respirační problém.

Přesto žádám o důslednou prevenci, pokud se někdo nebude cítit zdráv a bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a informujte své třídní učitele. Tím současně splníte svou povinnost omluvit se a uděláte maximum pro to, aby pro třídu či školu nebyla nařízena karanténa. 

TĚŠÍME SE, AŽ SE OPĚT SETKÁME VE ŠKOLE PŘI KLASICKÉ VÝUCE!

 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka