Nahrávám...
Zpět

Domov mládeže od 25. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov mládeže od 25. 11. 2020

Vzhledem k zahájení prezenční výuky pro končící ročníky a praktické výuky pro ostatní ročníky od 25. 11. 2020,

obnovujeme provoz domova mládeže počínaje dnem 24. 11. 2020 od 18:00 h. Provoz je zajištěn tak, aby vyhovoval všem bezpečnostním a hygienickým požadavkům.  Na domově mládeže je připravena místnost pro izolaci v případě podezření na respirační onemocnění.

Ve všech společných prostorách DM jsou všichni ubytovaní povinni nosit ochranu úst a nosu, dodržovat bezpečné rozestupy (2 m), věnovat zvýšenou pozornost mytí rukou a jejich dezinfekci.

Upozornění:

Cizím osobám je vstup do všech prostor školy zakázán. Zákonní zástupci mohou výjimečně vstupovat do budovy školy v důvodných případech, např. převzetí žáka s příznaky nemoci. Žádáme rodiče, aby si své děti v případě jejich onemocnění, oznámené vychovatelem, vyzvedli neprodleně, bez zbytečných odkladů. 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka