Nahrávám...
Zpět

PF 2021

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, partneři a přátelé školy,

na sklonku roku 2020, který nám všem přinesl mnoho nových, dosud nepoznaných a nelehkých překážek a zkušeností, mi dovolte poděkovat Vám všem za spolupráci, dodržování pravidel, trpělivost a snahu zvládnout vše, co je důležité, a přitom často ještě pomáhat druhým.

Začátkem nového roku 2021 nás bohužel čeká opět náročné období distanční výuky, ve kterém se budeme ze všech sil snažit poskytnout našim žákům co možná nejkvalitnější podmínky pro zvládání kompetencí v souladu se školními vzdělávacími programy. Tato příprava je ovšem velice složitá především v odborném výcviku. Proto věříme, že se situace s Covid 19 brzy zlepší a žáci se budou moci vrátit do školy alespoň na praktické vyučování.

Dovolte mi popřát Vám všem pevné zdraví a úspěšný, postupně se uzdravující rok 2021. Ať se co nejdříve vrátíme k normálnímu životu a ke klasické prezenční výuce.

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka