Nahrávám...
Zpět

Pozvánka na úvodní třídní schůzku pro 1. ročníky

 

 

 

 

 

Pozvánka na úvodní třídní schůzku pro zákonné zástupce žáků prvního ročníku denního studia  pro školní rok 2021/2022

 

Třídní schůzka se koná dne 24. 6. 2021 v 16:00 h v učebnách školy. Pro vstup do školy použijte vrátnici – hlavní vchod z ulice J. Šípka. Služba u vstupu Vás odvede do příslušné učebny.

V rámci schůzky se mj. dozvíte informace k adaptačnímu kurzu, který připravujeme na termín 30. 8. – 2. 9. 2021 v RS Svatý Štěpán (u Berouna). Seznámíte se s třídním učitelem, u učebních oborů i s učiteli odborného výcviku.

Pro vstup do školy platí aktuální epidemiologická opatření, k datu 9. 6. 2021 se jedná o:

  • nevykazování příznaků onemocnění Covid 19;
  • ochranu dýchacích cest.

 

V případě, že se nebudete moci třídní schůzky zúčastnit, omluvte se prosím na , příp. telefonicky na 601 383 706; 725 925 718. Třídní učitel s Vámi následně domluví náhradní způsob předání informací.

 

Pozn. Adaptační kurz neplatí pro žáky nástavbového studia Podnikání.