Nahrávám...
Zpět

Informace pro přihlášené uchazeče o studium

Informace pro přihlášené uchazeče o studium

Sběr přihlášek bude ukončen ke dni 1. března 2019. V následujícím pracovním týdnu, tj. od 4. března budeme rozesílat dopisy se všemi potřebnými informacemi k přijímacímu řízení (PŘ):

 1. uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude v PŘ veden a pod kterým budou zveřejněny výsledky:

 2. v případě přijetí zveřejníme elektronicky na a písemně na vývěsce školy u vrátnice – ul. J. Šípka 187, Stochov - v sestavě „Seznam přijatých uchazečů“ pod registračním číslem

 3. v případě nepřijetí zašleme rozhodnutí o nepřijetí na adresu, uvedenou na přihlášce, s odůvodněním proč uchazeč přijat nebyl; v případě nepřijetí pro velký počet uchazečů a současném splnění kritérií, doporučuji odvolání – nutno zaslat do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí; vzhledem k faktu, že zápisové lístky pravděpodobně neodevzdají všichni přijatí do stanového limitu, máte velkou šanci na přijetí na odvolání

 4. uchazeč obdrží seznam všech kritérií přijímacího řízení (naleznete v záložce – „chci studovat“ – kritéria pro 1. kolo PŘ) a počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

 5. informaci o konání přijímací zkoušky:

  1. do učebních tříletých oborů a do zkráceného studia se přijímací zkouška nekoná

  2. do maturitních oborů vykonají žáci jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pozvánku ke zkoušce obdržíte 14 dní před konáním zkoušky poštou,

   1. pokud jste uvedli maturitní obor na 1. místě v naší škole, vykonáte zkoušku u nás, a to dne 12. dubna 2019

   2. pokud jste uvedli maturitní obor jako druhý obor maturitní v naší škole, vykonáte zkoušku u nás dne 15. dubna 2019

   3. pokud jste uvedli dva maturitní obory u nás, vykonáte u nás přijímací zkoušku dvakrát, 12. dubna do oboru, který jste uvedli jako první a 15. dubna pro obor, uvedený na druhém místě

   4. pokud jste uvedli pouze jeden maturitní obor a druhý učební, pak konáte zkoušku pouze jednou, a to 12. dubna

  3. žádná další – školní – přijímací zkouška do maturitních oborů se nekoná

 6. informaci o vaší možnosti nahlédnout do spisu přijímacího řízení – před vyhlášením výsledků

 7. informaci o termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení (předběžně – učební obory 23. dubna), maturitní obory o několik dní později - ihned po obdržení výsledků od Cermatu

 8. informaci o předání zápisového lístku – do 10 pracovních dní od zveřejnění; zápisový lístek můžete odevzdat na kterýkoliv ze dvou přihlášených oborů bez ohledu na pořadí uvedené na přihlášce; budete-li přijati na odvolání na vámi vybraný obor a již jste odevzdali zápisový lístek na obor druhý; na vaši žádost vám škola vydá zápisový lístek zpět

 9. informaci o konání úvodní třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků

Pokud do naší škole dáváte 2 přihlášky, obdržíte 2 dopisy se dvěma různými registračními čísly. Prosím dopis s informacemi pečlivě uschovejte.

Pro přihlášené uchazeče připravujeme na základě pozitivních zkušeností a výborných ohlasů z minulých let akci: „Prvákem nanečisto“, kde si mohou nezávazně vyzkoušet jednu fiktivní dopolední nebo odpolední směnu. Informaci obdržíte spolu s dopisem.

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy