Nahrávám...
Zpět

65-51-H/01 Kuchař – číšník

LETÁK OBORU KC

Obor kuchař – číšník, aneb to podstatné, co potřebujete vědět o gastronomii v jednom.

Vstupenkou ke skvělému uplatnění ve všech typech restauračních a hotelových provozů je získání výučního listu tohoto oboru s možností navazujícího nástavbového studia v oboru Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou.

Výuka je zaměřena na teoretické a praktické poznatky zvoleného oboru, v týdenních cyklech. Důraz je kladen na odborné předměty, praktickou přípravu a nezbytnou výuku cizích jazyků. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy Vás krok za krokem provedeme od základních dovedností, až na práh budoucího povolání. Výuka v moderně vybavených odborných učebnách je pro nás samozřejmostí, stejně jako zdokonalování odborností našich pedagogů.

Základní informace o oboru:

Délka studia: 3 roky

Forma výuky: denní – týdenní cykly teoretické a praktické výuky

Určení: vhodné pro chlapce a dívky

Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Výstupní certifikát: výuční list

Profil absolventa:

 • Příprava běžného sortimentu pokrmů teplé a studené kuchyně
 • Úprava jídel a tabule pro slavnostní příležitosti
 • Znalost techniky obsluhy jídel a nápojů
 • Správné skladování potravin a nápojů
 • Sestavování jídelních a nápojových lístků
 • Výpočty kalkulací jídel a nápojů
 • Komunikace ve dvou cizích jazycích při obsluze hosta

Uplatnění absolventa

 • ve všech gastronomických provozech

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu  ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 66-53-H/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

 

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – moderně vybavené učebny (učebna stolničení s barovým pultem a cvičná kuchyň), školní kuchyně a školní jídelna
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, Praha

Zahraniční odborné stáže zdarma v rámci Erasmus+ v Itálii

Odborná praxe v Německu – Kreuth, Rabenstein, Crivitz

Výměnné praxe s partnerskou školou v německém Hameln

Odborné kurzy ukončené certifikátem:

 • Barmanský kurz
 • Kurz Barista – příprava kávy
 • Cukrářské kurzy
 • Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
 • Kurz Sommeliér (víno)
 • Pizza kurz

Workshopy:

 • Vepřové maso
 • Zvěřina
 • Drůbež

Odborné exkurze:

 • Pivovary (U Fleků, Plzeňský Prazdroj)
 • Víno (Bohemia sekt, Zámecké vinařství Lobkowicz)
 • Čokomuzeum

Studenstké projekty:

 • Dnes vaří šéf
 • Stochovské vepřobraní
 • Svatomartinské menu
 • Projekt První republika
 • Stochovský Masterchef
 • Naše tradice

Soutěže odborných dovedností:

 • Makro HoReCa – kuchařský pětiboj
 • Gastro Labe
 • Gastro Poděbrady
 • Soutěž o pohár Blanických rytířů

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Adaptační kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Lyžařský zájezd
 • Návštěvy muzeí
 • Divadelní a filmová představení
 • Školní výlety

 

Výuka a doplňující kurzy:

 • Učíme se

vzpomínka na předdistanční výuku říjen 2020 - video

projektově - ukázkové tabule, příprava pokrmů Naše tradice, Konzultace, projektový den MAP

interaktivně a moderně- program Kulinářské umění obsahuje videokurzy, kulinářské postupy a techniky, on line kvízy

promyšleně, předvídavě – trénink závěrečné zkoušky nanečisto ve všech jejích částech

 • Hrajeme si 

Master chef, návštěvní dny, vánoční oběd  

 • Zdokonalujeme se

odborné kurzy - barman, barista, pizzař, cukrář

workshopy - zpracování masavinařská gastronomiemořské ryby a plody mořebourání zvěřiny

semináře - Tradiční regionální kuchyně Czech Specials

 

Soutěže:

Poměřujeme síly v soutěžích - Makro Akademie Pětiboj, soutěž mladých kuchačů, číšníků Gastro Labe, nejlepší kuchaři jsou ze Stochova

 <

Zahraniční praxe a stáže:

Jezdíme do světa na zkušenou - stáže Crivitz, Cesenatico, Hameln, Kreuth fotky, odborné stáže video

 

 

Praktické vyučování probíhá ve vybraných ověřených podnicích, průvodci a instruktory jsou špičkoví restauratéři, šéfkuchaři, číšníci i manažeři, mnozí z řad našich absolventů. Srdcaři, kteří mají za sebou dlouholetou praxi nejen u nás ale i v zahraničí a chtějí se o své zkušenosti podělit.

Získané zkušenosti a dovednosti pomohou nastartovat vaši cestu k úspěchu.

 

Partneři z praxe:

Medailonky našich partnerů z praxe: Hotel Élite, MOODY CHEF náladový kuchař, Hotel Hejtmanský Dvůr, Řízení letového provozu Perfekt Canten 

Pomůckou k získání vysněné práce, je zpracované profesní portfolio s přehledem studia, získaných certifikátů a vytvoření životopisu.          

 

Přihlášky a přijímací řízení:

Do oboru KC se mohou hlásit žáci z devátých tříd ZŠ nebo s devítiletou školní docházkou, kteří doloží na přihlášce zdravotní způsobilost k oboru.

Přijímací zkoušky do oboru se nekonají. Přesná kritéria pro přijetí zveřejníme v lednu 2022.

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2022.

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 2. třídy.

 Přihláška ke stažení – odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Vyhláška 353/2016 Sb. v platném znění –  https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy