Nahrávám...
Zpět

Nabídka oborů 2019/2020

Nabídka oborů pro školní rok 2019/2020 – obory maturitní

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Hotelnictví a turismus

65-42-M/01

30

Logistické a finanční služby

37-42-M/01

30

Kosmetické služby

69-41-L/01

30

Nabídka platí pro absolventy ZŠ s ukončenou devítiletou docházkou, kteří úspěšně vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a jsou zdravotně způsobilí. Další školní přijímací zkouška se nekoná.

 Zkrácené jednoleté studium pro uchazeče s maturitní zkouškou v jiném oboru – 1 rok

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Kosmetické služby

69-41-L/01

10

 

Logistické a finanční služby

37-42-M/01

10 -15

Nabídka platí pro absolventy SŠ, kteří úspěšně složili již jednu maturitní zkoušku (nebo k 1. 3. 2019 mají podánu přihlášku k jarnímu období) a jsou zdravotně způsobilí. Přijímací zkouška se nekoná. Žáci konají druhou maturitní zkoušku pouze z odborných předmětů.

Nástavbové studium pro absolventy 3L oborů s výučním listem

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Podnikání – 2 roky

64-41-L/51

30

 

Nabídka platí pro absolventy tříletých učebních oborů, zakončených závěrečnou zkouškou (nebo budou konat závěrečnou zkoušku v  jarním období 2019), kteří úspěšně vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, a jsou zdravotně způsobilí. Další školní přijímací zkouška se nekoná.

Nabídka oborů pro školní rok 2019/2020 – obory učební

Tříleté učební obory zakončené výučním listem

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Kuchař – číšník

65-51-H/01

45

Operátor skladování

66-53-H/01

20

Kadeřník

69-51-H/01

30

 

Určeno uchazečům s ukončenou devítiletou nebo povinnou školní docházkou, kteří prokáží zdravotní způsobilost ke studiu (potvrzení lékaře na formuláři přihlášky). Uchazeči jsou přijímáni podle výsledků klasifikace v posledních 3 pololetích ZŠ, příp. dalších kritérií, která budou zveřejněna do 31. ledna 2019. Přijímací zkouška do učebních oborů se nekoná.

 

Tříleté učební obory podporované stipendijním programem Středočeského kraje

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Klempíř pro stavební výrobu

23-55-H/01

30

Instalatér

36-52-H/01

Zedník

36-67-H/01

 

Určeno pro uchazeče s ukončenou devítiletou nebo povinnou školní docházkou, kteří prokáží zdravotní způsobilost ke studiu (potvrzení lékaře na formuláři přihlášky). Uchazeči jsou přijímáni podle výsledků klasifikace v posledních 3 pololetích ZŠ, příp. dalších kritérií, která budou zveřejněna do 31. ledna 2019. Přijímací zkouška do učebních oborů se nekoná.

Zkrácené studium pro uchazeče s výučním listem v jiném 3L oboru (1 rok)

Obor

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Kuchař – číšník

65-51-H/01

12

Operátor skladování

66-53-H/01

10

 

Nabídka platí pro absolventy tříletých učebních oborů, zakončených závěrečnou zkouškou (nebo těch, kteří budou konat závěrečnou zkoušku v  jarním období 2019), a kteří jsou zdravotně způsobilí. Přijímací zkouška se do zkráceného studia nekoná.