Nahrávám...
Zpět

23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu

Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo
Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo
Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo
Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo

23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu

(denní forma)

Tříletý obor vzdělání pro chlapce zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,  vysvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o vykonání nové závěrečné zkoušky v rámci projektu ESF, který je platný v EU. Po úspěšném ukončení tříletého oboru má absolvent možnost přihlásit se do dvouletého nástavbového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. Žáci oboru Klempíř konají  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, v rámci projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání.

Do oboru mohou být přijati chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař a splní povinnou školní docházku. Více informací o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Klempíř.

Výuka probíhá v týdenních cyklech střídáním odborného výcviku a teoretického vyučování. Pro výuku odborného výcviku jsou využívány učebny v areálu školy a ve vyšších ročnících jsou žáci přidělováni na externí pracoviště u firem, kde jsou finančně odměňováni dle platných předpisů. Nezanedbatelná část výuky patří realizaci klempířských prací u zákaznické veřejnosti.

Žáci se učí ručnímu a strojnímu zpracování plechů a to jak klasického ocelového pozinkovaného plechu, tak i nových moderních materiálů: měď, hliník, titanzinek, anticorro. Tyto materiály se žáci učí dělit, spojovat a vyrábět z nich klempířské prvky a systémy. Žáci se seznamují s orientací ve stavební dokumentaci a volbou vhodných materiálů a technologických postupů.

Z důvodu zkvalitnění výuky a lepší profesní připravenosti budoucích klempířů spolupracujeme s Cechem klempířů, firmou Prefa Aluminiumprodukte a navázali jsme patrnerskou spolupráci s rakouskou školou LBS Mistelbach. V rámci spolupráce se uskutečnili výměnné pobyty našich a rakouských žáků. Naši vybraní žáci absolvovali 14denní odbornou stáž v Rakousku, kde se zúčastnili výuky tamních klempířů a  5dnů praxe pracovali v rakouských firmách.

K dalším akcím organizovaným pro žáky oboru klempíř jsou exkurze ve firmě Lindab a Krolan, což jsou dodavatelé střešních krytin a klempířských prvků v ČR.

Velmi významnými akcemi jsou  účasti v soutěži odborných dovedností, ve kterých se naši zástupcům podařilo získat již několik významných ocenění, ale také zkušeností.

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

Absolvent oboru Klempíř pro stavební výrobu má možnost uplatnění v oblasti stavebnictví v profesi stavební klempíř.

Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo
Zlaté ručičky Brno 2017 - 1.místo
Závěrečné zkoušky 2016
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky