Nahrávám...
Zpět

Školní kolo soutěže v německém jazyce

Dne 14. ledna 2015 se na naší škole v rámci předmětové komise NJ uskutečnilo školní kolo soutěže v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci tříd 3HT a 3GA.

Školní kolo soutěže v německém jazyce se skládalo z písemné části, kde si žáci vyzkoušeli písemný projev, práci s textem a poslech, a z ústní části, která spočívala v rozhovoru se zkoušející, paní učitelkou Zuzanou Fišerovou.

Na prvních dvou místech se se shodným počtem bodů umístily žákyně Jana Šrumová ze třídy 3 GA a Vladimíra Čechová ze třídy 3 HT, které postupují do okresního kola soutěže, které se koná v pondělí 26. ledna 2015 od 9.00 hodin v Labyrintu-SVČVS Kladno.

Vítězům blahopřejeme a  v příštím školním roce tuto soutěž určitě zopakujeme.

zapsala Mgr. Pavla Frolíková

PPK NJ a RJ