Nahrávám...
Zpět

Primární prevence rizikového chování na naší škole

Jednou z povinností každé školy je vedle vzdělávacího a výchovného procesu také věnovat se „Primární prevenci rizikového chování“, dříve označovanou jako „Prevence sociálně patologických jevů“. Důvodem ke změně názvu je to, že v sobě zahrnuje nejen onu pověstnou špičku ledovce negativního chování, ale dnes již je prevence směřována také k péči o vlastní zdraví, předcházení nemocem, k péči o zdravý životní styl a podobně.

I naše škola má proto vypracovaný tzv. „Minimální preventivní program“, ve kterém je uvedeno, jakým způsobem jsou u nás projevy rizikového chování řešeny, žákům jsou vštěpována pravidla, jak smysluplně trávit volný čas a mnohé aktivity též žákům přímo ve škole nabízíme. Další informace k tomuto tématu poskytuje také „Školní řád“ a „Metodické pokyny k řešení krizových situací“.

Často se, bohužel, o nás říká, že máme kvůli drogám špatnou pověst. Tuto informaci šíří většinou ti, kteří ji mají z druhé ruky a naši školu nikdy nenavštívili. Netvrdíme, že drogy se ve městě nevyskytují, to by byl zázrak, protože dnes jsou rozšířené i ve vesnicích, a co je ještě horší, s drogou se už děti setkávají na základních školách. Z mnoha dětí se již na základní škole stávají silní kuřáci a patnáctileté dítě netknuté alkoholem téměř nenaleznete. Celosvětovým fenoménem adolescentů je experimentování, především s kouřením marihuany. Nicméně drogy, a hlavně „marjánka“, jsou k dostání všude, kde je střední škola a žáci velmi dobře vědí, kde si ji opatřit, a to jak ve Stochově, tak v Kladně a dalších městech.

Rodiče si často neuvědomují, že největší riziko, které na jejich děti v souvislosti s drogami číhá, se většinou nevyskytuje přímo ve škole (a pokud je zachyceno, vždy se okamžitě řeší), ale v době volného času dětí.

Naším cílem je tedy poskytovat poradenské služby v oblasti prevence jak dětem, které naši školu navštěvují, tak i jejich rodičům. V této záložce se můžete seznámit s našimi konkrétními aktivitami a najdete zde též odkazy na další instituce, které se prevencí zabývají.

Ve Stochově 10.10.2015

Mgr. Jana Šímová
školní metodik prevence