Nahrávám...
Zpět

Přednáška - EXTREMISMUS A TERORISMUS

Přednáška  - EXTREMISMUS A TERORISMUS

Bc. David Lebeda, bývalý policejní vyšetřovatel Kriminální policie ČR, nyní lektor pro problematiku rizikových skupin a zároveň předseda občanského sdružení Imperativ, opět přijel do naší školy.

Ve středu 14. února 2018 se v rámci primární prevence sešel ve školním klubu tentokrát s žáky tříd HT 1,  KO 1 a  OS 1 při dvouhodinové přednášce na téma EXTREMISMUS a TERORISMUS. 

Pan Lebeda, vedl přednášku tak, aby si žáci uvědomili, že některé jejich kroky a projevy mohou být právně stíhatelné a mohlo by se tak  jednat o propagaci hnutí směřujícího k potlačování lidských práv a svobod občanů.

Velmi zajímavý výklad byl doplněn konkrétními případy z praxe a filmovými ukázkami z policejních zásahů proti skupinám výtržníků.               

 

Naši žáci se s lektorem Davidem Lebedou rádi setkávají a určitě i setkávat budou při dalších přednáškách z oblasti primární prevence. Jeho přednášky vždy přináší  mnoho nových a důležitých informací a mají pokaždé svůj originální charakter.

 

Ing. Václav Důbrava – metodik primární prevence

 

Bc. David Lebeda

• předseda občanského sdružení Imperativ - statutární zástupce
• lektor na téma: Extremismus a kriminalita z nenávisti a Stalking a další související jednání
•  lektor na téma Hudební scéna před rokem 1989, StB,lidská práva s Bohumil Němec (alternuje Mgr. Petr Korál)