Nahrávám...
Zpět

Akce v rámci primární prevence

Akce v rámci primární prevence

 

Ve dnech 24. 2. a 26 – 27. 2. 2020 se na naší škole uskutečnily další z řady přednášek s  následným workshopem Mgr. Martiny Kekulové za spolku Společně k bezpečí, a to v rámci Programu primární prevence rizikového chování
na školách.

 

Stěžejním tématem workshopu byla drogová prevence a obecná tendence společnosti k toleranci „měkkých a tanečních drog“. Se žáky byla rovněž probírána
i témata agrese, násilí, kyberšikany, zneužívání, záškoláctví, právního vědomí
i možného kriminálního chování.

 

V současné době se stále zvyšuje počet uživatelů drog, a to především mezi mladistvými. Příčinou je kromě jiného cenová dostupnost, popularita jejich užívání, touha uniknout tempu a narůstajícím nárokům dnešní doby a rovněž i obecná  narůstající tolerance tzv. měkkých drog ve společnosti.  Široká nabídka trhu
a snadná dostupnost drog jsou rovněž velmi alarmujícími ukazateli současného stavu.

Snahou naší školy je proto dlouhodobá komplexní péče o naše žáky, která je má vést k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života.

 

Žáci se velmi aktivně a se zájmem účastnili workshopu a vzájemně si vyměňovali zkušenosti a poznatky k tomuto tématu.

V další řadě přednášek a workshopů bychom se chtěli věnovat blíže tématům trestní odpovědnosti, nebezpečí sociálních sítí, gamblerství a dluhových pastí, ale například i poskytování první pomoci.

 

Ing. Vlasta Hanzlíková, Metodička prevence