Nahrávám...
Zpět

Informace pro maturanty – podzim 2019

Informace pro maturanty – podzim 2019

 

Spádovou školou pro konání písemné části maturitní zkoušky – podzim 2019 je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola, Havířská 1141, Kladno.

 

KONTROLA POVOLENÝCH POMŮCEK PROBĚHNE

 ve dnech 27. 8. 2019 – 30. 8. 2019 od 8.00 do 12-00 hod., 29. 8. 2019 od 8.00 – 16.00 hod. na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně.

 

 

Povolené pomůcky na didaktické testy a písemné práce jsou stanoveny v katalogu požadavků dané zkoušky.

 

Seznam povolených pomůcek:     

·  na didaktický test z ČJ, AJ a RJ nejsou povoleny žádné pomůcky,

·   na písemnou práci z ČJ – Pravidla českého pravopisu, 
·  na písemnou práci z cizího jazyka – slovník neobsahující přílohu věnovanou písemnému projevu        

·  na didaktický test z matematikykalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů,
    Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, rýsovací potřeby (tužka, kružítko, úhloměr, trojúhelníky, pravítka s ryskou, šablony)

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky, záložky nebo zvýrazněné pasáže nejsou zakázány.  Za správnost odevzdaných pomůcek ručí žák, nevyhovující pomůcky budou vyřazeny.

 

Žák smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (např. mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky, speciální hodinky apod.) či další formy nesamostatné práce (např. napovídání, opisování apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.
 

Všechny odevzdávané pomůcky musí být řádně podepsané a označené.

 

Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Stochov, 2. 7. 2019