Nahrávám...
Zpět

Informace o provozu školy od 11. 5. do 30. 6. 2020

Informace o provozu školy od 11. 5. do 30. 6. 2020

V souladu s pokynem MŠMT Ochrana zdraví a provoz škol ze dne 27. 4. a platným harmonogramem vydávám informace a závazné pokyny pro provoz školy:

Učební obory – končící ročníky

 1. Počínaje pondělím 11. 5. zahajujeme pravidelný cyklus konzultací pro 3. ročníky učebních oborů Kadeřník, Kuchař – číšník, Operátor skladování a Klempíř.

 2. Konzultace budou probíhat dle „Rozpisu konzultací“ () v rámci platného střídání odborného výcviku a teoretické výuky v lichých a sudých týdnech. Teoretická výuka v sudých týdnech bude probíhat vždy v pondělí a ve středu pro třídu 3 KC, v lichých týdnech se konzultace v teoretickém vyučování uskuteční rovněž v pondělí a ve středu pro třídy 3 KL, 3 OS a 3 KD.

 3. V opačných týdnech budou probíhat konzultace na střediscích odborného výcviku. Příprava k praktické zkoušce bude realizována ve školních pracovištích odborného výcviku, ne na pracovištích smluvních partnerů, dle platného „Rozpisu konzultací“ (

 4. Žáci, potvrdí svou účast na konzultacích týdne od 11. do 15. 5. třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 8. 5. a přečtou si pravidla pro vstup a pobyt ve škole. Tato pravidla je třeba striktně dodržovat až do ukončení studia závěrečnou zkouškou (viz příloha 3).

 5. Od 11. 5. zahajuje provoz i školní jídelna a v omezeném rozsahu školní kiosek (otevírací doba od 7:45 h do 11 h). Žáci si mohou zakoupit stravenky na studený i teplý oběd. Obě nabídky se budou prodávat v jednorázových nádobkách, hygienicky zabalených v ochranné fólii. Systém objednávání stravy on-line je zpřístupněn a obědy je možné objednat obvyklým způsobem na ; platbu do systému lze zaslat na účet školy  identifikace =zpráva pro příjemce „obědy“; příp. osobně u pí Šimůnkové – okénko vedle vrátnice školy.

 6. Závěrečná zkouška se bude konat v měsíci červnu. 8. 6. písemná část, následně praktická zkouška z odborného výcviku, ústní zkouška pro obor kadeřník 19. 6., pro všechny ostatní obory 22. 6.

 7. Obory, které zpracovávaly v rámci závěrečné zkoušky SOP (kadeřník, kuchař-číšník, operátor skladování) a odevzdaly ji zatím elektronicky, donesou tištěnou, podepsanou verzi na termín plánované konzultace. V případě, že by se někdo konzultace nezúčastnil, doručí SOP osobně nejpozději do 15. 5. nebo poštou na adresu školy.

   

Maturitní obory – končící ročníky

 1. Počínaje úterým 12. 5. zahajujeme pravidelný cyklus konzultací pro poslední ročníky maturitních oborů Hotelnictví, Kosmetické služby a Podnikání.

 2. Konzultace budou probíhat dle „Rozpisu konzultací“ () vždy v úterý a ve čtvrtek.

 3. Příprava k maturitní zkoušce bude realizována v učebnách v přízemí budov C a D.

 4. Žáci potvrdí svou účast na konzultacích týdne od 11. do 15. 5. třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 8. 5. a přečtou si pravidla pro vstup a pobyt ve škole. Tato pravidla je třeba striktně dodržovat až do ukončení studia maturitní zkouškou (viz příloha 3).

 5. Od 11. 5. zahajuje provoz i školní jídelna a v omezeném rozsahu školní kiosek (otevírací doba od 7:45 h do 11 h). Žáci si mohou zakoupit stravenky na studený i teplý oběd. Obě nabídky se budou prodávat v jednorázových nádobkách, hygienicky zabalených v ochranné fólii. Systém objednávání stravy on-line je zpřístupněn a obědy je možné objednat obvyklým způsobem na ; platbu do systému lze zaslat na účet školy s identifikací= zpráva pro příjemce: „obědy“; příp. osobně u pí Šimůnkové – okénko vedle vrátnice školy.

 6. Maturitní zkouška se bude konat v měsíci červnu. Začátkem měsíce didaktické testy (termín ještě není znám), následně praktická zkouška z odborného výcviku pro kosmetičky, praktická zkouška práce s počítačem pro podnikání a obhajoba písemné práce před komisí pro hotelnictví, písemná zkouška z účetnictví pro podnikání, ústní zkouška se bude konat v týdnu od 15. června, pokud nenastanou změny v opatření vlády a pokynech MŠMT.

 7. Žákyně hotelnictví, které zpracovávaly v rámci profilové části písemnou práci z odborných předmětů a odevzdaly ji zatím elektronicky, donesou tištěnou, podepsanou verzi na termín plánované konzultace. V případě, že by se někdo konzultace nezúčastnil, doručí práci osobně nejpozději do 15. 5. nebo poštou na adresu školy.

   

Žáci nekončících učebních a maturitních oborů

 1. V měsíci červnu budou realizovány pro jednotlivé třídy (skupiny do 15 žáků) třídnické hodiny, konzultace odborného výcviku a konzultace stěžejných profilových – odborných předmětů s vazbou na maturitní a závěrečné zkoušky.

 2. Rozpis konzultací a podrobné informace budou zveřejněny v posledním týdnu května.

 3. Žáci potvrdí svou účast na konzultacích třídnímu učiteli do určeného termínu a přečtou si pravidla pro vstup a pobyt ve škole. Tato pravidla si přečtěte už nyní. Je nezbytné je důsledně dodržovat až do ukončení školního roku (viz příloha 3).

 4. Od 11. 5. zahajuje provoz i školní jídelna a v omezeném rozsahu školní kiosek (otevírací doba od 7:45 h do 11 h). Žáci, kteří se zúčastní konzultací, si mohou zakoupit stravenky na studený i teplý oběd.

 5. Možnost ubytování v domově mládeže bude upřesněna až po vydání manuálu MŠMT pro provoz domovů mládeže.

HARMONOGRAM

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Čestné prohlášení