Nahrávám...
Zpět

Přihlašování k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

Přihlašování k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  řediteli školy, a to pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 nejpozději do 1. prosince 2020.

Přihlášku žák obdrží prostřednictvím třídního učitele nebo si ji lze stáhnout z webových stránek školy.

 

Termíny spojené s přhlašováním žáka k maturitní zkoušce:

do 15. 11.  2020   -   žák obdrží formulář přihlášky

nejpozději do 1. 12. 2020    -   žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku třídnímu učiteli (možnost i zaslání poštou) -  v případě, že žák žádá o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP), je nutné          s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení do 20. 12. 2020                     -   žák obdrží potvrzený výpis z přihlášky

                                                         

V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.