Nahrávám...
Zpět

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2019

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2019

 

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky (září 2019)  ze strany žáka je nutné podat nejpozději do 25. 6. 2019 řediteli školy.

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury  (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu maturitní zkoušky hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL, tzn. včetně písemné práce z českého jazyka.

Písemnou práci z českého jazyka konat ale v podzimním zkušebním období znovu nebude.  

Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce, tzn. nejpozději do 30. září 2019.

Informace o možnosti uznání výsledků PP z ČJL je součástí výpisu z přihlášky žáka.