Nahrávám...
Zpět

Šikana ve školách

Statistiky dokládají, že šikana je závažný problém.

V průběhu března měli naši žáci ve všech třídách možnost shlédnout speciální multimediální program na téma ŠIKANA s následnou besedou s vyučujícím. Našim cílem bylo seznámit žáky s tím, co všechno šikana obnáší, jak šikaně předcházet i jak ji řešit.

Více informací o šikaně si přečtěte na webu Policie ČR: http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

Máte-li problém, svěřte se některému učiteli ve škole, k němuž máte důvěru, pokud potřebujete okamžitou pomoc, můžete ihned zavolat na linku bezpečí.