Nahrávám...
Zpět

Jednodenní výstražná stávka-informace pro rodiče

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jako ředitelka Střední školy služeb a řemesel Stochov Vás informuji o volném dnu v pondělí 27. 11. 2023,

kdy bude provoz školy přerušen.  Významná část učitelů a nepedagogických pracovníků se připojí k jednodenní výstražné stávce, vyhlášené školskými odbory. Proto nebudeme schopni zajistit výuku, stravu, ani ubytování. Žáci v pondělí zůstanou doma. Nad ubytovanými žáky, kteří nemohou nastoupit na Domov mládeže až v úterý ráno, bude zajištěn dohled po příjezdu v pondělí ve večerních hodinách (po 19. hodině), školní jídelna je celý den mimo provoz.

Chci Vás ujistit, že nám nejde jen o navýšení platů pedagogů, ale primárně vyjádření solidarity s našimi nepedagogickými pracovníky a podpory této nezbytné části našich zaměstnanců, bez kterých by škola nebyla školou. Jejich platy se pohybují i po mnoha letech praxe pouze lehce nad hranicí minimální mzdy, navýšení jejich tarifní složky není v plánu, navíc hrozí snižování nepedagogických pracovních míst. Dotovat příjmy této skupiny zaměstnanců z prostředků na platy pedagogů, ke kterým ředitelé přistupují s vědomím, že tyto tabulkové platy neodpovídají množství, náročnosti a kvalitě odvedené práce, není koncepčním řešením.

Další plánované škrty v rozpočtu škol mohou ovlivnit kvalitu samotného vzdělávání, omezit možnost dělení tříd na menší skupiny, ve kterých je možno uplatňovat moderní vzdělávací metody, projektové vyučování, skupinovou práci a současně se individuálně věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.

Chápeme, i když jsme škola střední, že některým z Vás může naše rozhodnutí stávkovat způsobit určité potíže, ale jde jen o jeden den. Jeden den, kdy stávkující obětují svůj celodenní plat ve prospěch víry, že vláda naplní svůj slib o prioritě vzdělávání.

Děkujeme Vám za pochopení a podporu našich oprávněných požadavků.

 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy

Dopis školských odborů rodičům