Nahrávám...
Zpět

10 let spolupráce s německým partnerem

Deset let skvělé spolupráce s německým partnerem

V uplynulých dnech oslavila naše škola 10. výročí skvělé spolupráce s přijímacím gastronomickým zařízením v bavorském Kreuthu a Koordinačním centrem pro podporu česko-německých výměn mládeže Tandem.

Oslavy se zúčastnili vážení hosté, pan majitel T. Özavci s manželkou i bývalí praktikanti a naši absolventi. Jeden z nich pracuje v tomto gastronomickém zařízení již osmým rokem.

Box2Go se nachází v nádherné scenérii Oberphalz, areálu  Ostbayernhalle, který je zaměřen na jezdecký sport. V roce 2008 jsme začínali v restauračním zařízení Gut Matheshof, Waldhotel a v uplynulých letech jsou to pravidelné turnusy do Box2Go, které se nachází přímo v jezdecké hale. 

V průběhu 10 let získalo zde odborné znalosti a jazykové dovednosti 100 žáků naší školy. Absolventi byli tak ve srovnání s jinými školami více zvýhodněni na trhu práce a mnohem úspěšnější v jejich profesním životě.

Tato skvělá spolupráce s majitelem panem T. Özavci nás v průběhu celé doby posouvala dál, a tak toho času máme partnerů pro odborné praxe v Německu více.

Již čtvrtým rokem je naší partnerskou školou Elisabeth-Selbert Schule v Hameln (Niedersachsen), nejlepší učňovská škola ve SRN, která obdržela v roce 2017 Deutschen Schulpreis přímo od paní kancléřky A. Merkel. Naši žáci vykonávají zde odborné praxe v oblasti gastronomie Ratskeller „Zum Rattenfänger“, kosmetických služeb Salon Brillant und Exlusiv a oboru kadeřnice Martin Coiffeur. Recipročně jsme hostiteli praktikantek z Hameln vždy v jarním období pro obor Kosmetička.

Dlouhá léta vyjížděli na praktikum naši žáci  ze studijního oboru Hotelnictví do hotelu Rabenstein v Raben Steinfeld u Schwerinu (Mecklenburg-Voprpommern). Tím se samozřejmě číslo praktikantů podstatně navýšilo.

Od letošního podzimu probíhaly praxe nově v luxusním zámeckém hotelu Schlosshotel  Basthorst v Crivitz, vzdáleného asi 20 km od města Schwerin. Projekt HBSC-18-3-ZUFO v tomto hotelovém komplexu byl za podpory Tandem  realizován  od 17.9. do 7.10.2018. Naše dvě žákyně z oboru Hotelnictví zde získaly velmi pozitivní hodnocení.

V rámci stavebních oborů pokračuje již devátým rokem spolupráce s dolnorakouskou školou Landesberufsschule v Mistelbachu. V září letošního roku nám byl schválen další společný projekt na podporu vzájemné spolupráce.

Stochovská SŠSaŘ se má čím chlubit, jsme jediná střední škola ve Středních Čechách, která podporuje žáky, aby jejich odborný výcvik probíhal v německy mluvícím prostředí a jako praktikanti poznali kulturu, mentalitu, zvyky, tradice, gastronomii a získali nové německy mluvící přátele.  Němčina jako druhý cizí jazyk se vyučuje méně hodin a my máme zájem výuku posílit. Z toho důvodu byla zavedena i výuku navíc, a to Německý jazyk pro odbornou praxi, která je určena budoucím praktikantům k lepší jazykové průpravě v rámci jejich oboru.

                                  

                                                                                  Bc. Z. Fišerová, koordinátorka projektů