Nahrávám...
Zpět

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - UČEBNÍ OBORY

 

 

 

 

 

 

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové v souladu s § 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje:

2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů s výučním listem pro školní rok 2020/2021

 

Termín podání přihlášek:     11. 5. 2020 – 31. 10. 2020 pro učební obory

(Poznámka:    23.6. – 31. 10. 2020 pro maturitní obory Hotelnictví, Kosmetické služby, Logistické a finanční služby a Podnikání – bude vyhlášeno 23. 6. 2020 )                        

3leté obory s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-51-H/01

Kuchař-číšník

3 roky

denní

20

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

denní

12

36-52-H/01

Instalatér

3 roky

denní

18

23-55-H/01

Klempíř

3 roky

denní

 

Zkrácené jednoleté studium v denní formě studia pro získání druhého výučního listu pro absolventy jakéhokoliv jiného tříletého učebního nebo čtyřletého maturitního oboru

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

66-53-H/01

Operátor skladování

1 rok

denní

10

65-51-H/01

Kuchař-číšník

1 rok

denní

15

 

Zkrácené jednoleté studium v denní formě studia pro získání druhé maturitní zkoušky pro absolventy jakéhokoliv jiného maturitního oboru

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

69-41-L/01

Kosmetické služby

1 rok

denní

9

 

 

 

 

Do všech učebních oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

 

Ve Stochově dne 12. 5. 2020

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka