Nahrávám...
Zpět

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 • vyhlášení 2. kola
  • učební obory (11. 5. – 31. 10.)
  • maturitní obory (26. 6. – 31. 10.) – viz dnešní příloha
 • kritéria 2. kola
  • učební obory (viz to, co jsme vyhlašovali 11. 5.
  • studijní obory – viz dnešní příloha
  • vyhlášení průběžných výsledků 2. kola k termínu 15. 7.
   • učební obory – seznam přijatých uchazečů
   • učební obory – pořadí přihlášených uchazečů
   • studijní obory – seznam přijatých uchazečů
   • studijní obory – pořadí přihlášených uchazečů
  • Vyhlášení průběžných výsledků 2. kola k termínu k termínu 5. 8.
   • Stejně jako u 15. 7.
  • Vyhlášení průběžných výsledků 2. kola k termínu k termínu 5. 8.
  • Vyhlášení průběžných výsledků 2. kola k termínu k termínu 31. 8.

 

Informace pro přijaté žáky do prvních ročníků

 

Úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků přijatých do prvních ročníků se koná 2. září 2020 v 15:30 h.

 

Kritéria pro přijetí MO

 

 

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, zastoupená Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou školy v souladu s § 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje a vyhlášky 232/2020 Sb. v platném znění:

2. kolo přijímacího řízení do studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek:     26. 6. 2020 – 31. 10. 2020 pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví, Kosmetické služby, Logistické a finanční služby                 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-42-M/01

Hotelnictví

4 roky

denní

20

37-42-M/01

Logistické a finanční služby

4 roky

denní

24

69-41-L/01

Kosmetické služby

4 roky

denní

21

 

Termín podání přihlášek:     26. 6. 2020 – 31. 10. 2020 pro maturitní obory Podnikání – v denní (2 roky) a dálkové formě studia (3 roky)

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

64-41-L/01

Podnikání

2 roky

denní

13

64-41-L/01

Podnikání

3 roky

dálková

14

 

Do všech maturitních oborů probíhá přijímací řízení na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Uchazečům, kteří konali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a M, budou započteny výsledky z 1. kola. Uchazeči, kteří jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole nekonali, vykonají zkoušku v termínu, stanoveném školou. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky z ČJL a M obdrží uchazeči spolu s přiděleným registračním číslem v dopise, zaslaném na adresu uchazeče, uvedenou na přihlášce, do 1 týdne po převzetí přihlášky.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Ve Stochově dne 26. 6. 2020

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka