Nahrávám...
Zpět

Dokončili jsme stavbu CVK

 

 

 

 

 

Nová hala pro klempíře

 

Dne 26. 8. proběhlo kolaudační řízení. Zbývá halu vybavit cvičnými moduly střech, stroji, nářadím a zařízením. Právě dokončujeme výběrové řízení. Věříme, že projekt dokončíme v plánovaném termínu a halu slavnostně otevřeme na přelomu roku 2020/2021.

 

Fotky z průběhu stavby, v závěru alba jsou i časosběrná videa:

 

https://photos.app.goo.gl/Suen5nGa5DMnxmAUA

 

Projekt: „Centrum vzdělávání klempířů“

Integrovaný regionální operační program

IRO ITI výzva č. 66

Projekt: „Centrum vzdělávání klempířů“

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064

 

Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187, Stochov zahájila dne 7. 3. 2018 realizaci projektu Centrum vzdělávání klempířů. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu haly a k nákupu moderních učebních pomůcek a vybavení pro výuku oboru Klempíř. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti středního odborného vzdělávání v žádaných technických oborech. V rámci projektu dojde k vybudování moderního pracoviště pro výuku žáků s reálnými modely střech, bude zde vestaven polygon se slaňovací věží, budou nakoupeny stroje pro výuku oboru Klempíř. Předpokládaný termín ukončení projektu je prosinec 2020.

Celkové náklady projektu činí 22. 563.056.61 Kč.

Celková výše dotace z evropských zdrojů je 18.007.957,54 Kč.

 

Číslo usnesení schvalující projektový záměr 003-19/2017/RK ze dne 29.5.2017.