Nahrávám...
Zpět

Prodloužení distanční výuky do 22. ledna 2021

 

 

 

 

 

Prodloužení distanční výuky do 22. ledna 2021

 

provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, tzn.:

  1. Pro všechny třídy probíhá synchronní (přímá on-line) výuka a asynchronní výuka (zadávání výukových materiálů, podkladů k samostudiu a domácí práci) převážně v prostředí Office 365). Distanční výuka je pro žáky povinná. Totéž platí i pro dálkové studium. Výuka probíhá podle týdenních plánů, které jsou žákům zasílány předem, vždy v pátek před dalším výukovým týdnem.

 

  1. Pokud se žák z důvodu nemoci, karantény či jiného závažného důvodu nemůže zúčastnit výuky, omlouvá se na záznamník školy, nebo e-mailem na adresu třídního, příp. na info@ssars.cz.

 

  1. Škola je uzavřena včetně domov mládeže. Školní jídelna zůstává v provozu pro zaměstnance, kteří pracují prezenčně. Pro žáky v distanční výuce, pro zaměstnance na home office a cizí strávníky je zajištěn odběr obědů výdejním okénkem.

 

  1. Službu sekretariátu a studijního oddělení je možné využít v pracovní dny od 8 do 13 h. Upřednostňujeme e-mailovou či telefonickou komunikaci:

 

Sekretariát: info@ssars.cz

Telefon: 312 651 269