Nahrávám...
Zpět

Zahájení praktické výuky

 

 

 

 

 

 

Od pondělí 26. 4. zahajujeme praktickou výuku pro všechny třídy dle platného rozvrhu. Odborný výcvik bude probíhat dle platného harmonogramu pro lichý týden.

Podmínkou pro účast v prezenčním vyučování je absolvování Ag testů před zahájením výuky a příchodem na pracoviště odborného výcviku. Testování žáků bude probíhat až do odvolání vždy v pondělí a ve středu. Nastoupí-li žák v jiném dni, podstoupí test v den nástupu.

Provoz zahajuje od neděle i domov mládeže. Ubytovaní žáci budou testování v neděli, po příjezdu, před ubytováním, dále pak ve středu spolu s ostatními při testování na pracovišti odborného výcviku.

V provozu bude školní jídelna i školní kiosek.

 

Výuka teorie nadále probíhá distanční formou. Výjimkou jsou konzultace pro končící ročníky v maximálním počtu 6 žáků ve skupině. I pro tyto skupinové konzultace je podmínkou testování Ag testy.

Podmínkou pro vstup do školy je ochrana úst a nosu ochranou maskou obličeje – respirátor, rouška. Ve škole jsou dodržovány všechna bezpečnostní pravidla – dezinfekce rukou, rozestupy, větrání, zvýšený úklid.

 

 

 

Výňatek z metodického pokynu MŠMT:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

▪ se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),

▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíně na povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání

praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.