Nahrávám...
Zpět

Výzva pro uchazeče studijních oborů

 

 

 

 

 

 

Výzva pro uchazeče studijních oborů, kteří měli konat a nekonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v obou vyhlášených termínech ve dnech 3. a 4. května 2021

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-8 Přijímací zkoušky – dodatek zveřejňuji následující informace:

 

Podle odstavce XIX platí:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.

 

Podle odstave XX platí:

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka