Nahrávám...
Zpět

Krakov, Osvětim

 

 

 

 

 

 

Krakov, Osvětim

Dne 24.11. jsme se v brzkých ranních hodinách vydali směr Krakov. V poledne jsme překročili hranice a do Krakova jsme dorazili okolo 14. hodiny.

Putování jsme zahájili na Krakovském hradu – Wawel, který leží na levém břehu řeky Visly. Prohlédli jsme si katedrálu, hrad a naše kroky mířily dál na

Krakovský rynek (jedno z největších náměstí v Evropě).  Následovala prohlídka náměstí a místní univerzity, která je druhou nejstarší univerzitou ve střední Evropě a

studoval na ní například Mikuláš Koperník. Poté měli žáci rozchod, který využili zejména k předvánočním nákupům. Z Krakova jsme ve večerních hodinách zamířili

do Wieliczky, kde jsme byli ubytování v hotelu a dali si večeři. Žáci byli ubytování ve 3 – 5 lůžkových pokojích. Ráno po snídani jsme opět zamířili do Krakova – do židovské

čtvrti „Kazimier“, která byla, až do 19. století samostatným městem. V době nacistické okupace Polska sem v roce 1938 přesídlili Židé vyhnaní z Německa. V následujících

letech bylo židovské ghetto uzavřeno a postupně do roku 1944 odtud bylo odvlečeno 64 000 Židů do koncentračních táborů v Plaszowě a Osvětimi.

Po prohlídce židovské čtvrti jsme se autobusem vydali do Osvětimi. V Osvětimi jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá skupina měla svého česky mluvícího průvodce. Po prohlídce

Osvětimi následovala prohlídka Březinky – nacistického vyhlazovacího tábora, který byl stavěn od roku 1941. V tomto táboře působil i J. Mengele. Žáci se dozvěděli o historii těchto

smutných míst a také o zvěrstvech, které spáchal člověk na člověku. Zpět k naší škole jsme přijeli okolo 23. hodiny.

Velký dík patří všem zúčastněným žákům, kteří se celou dobu chovali zodpovědně a bylo na ně naprosté spolehnutí. Proto věřím, že podobné akce se budou opakovat,

protože, jak říká nápis v Osvětimi: „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“

Mgr. Markéta Pichová