Nahrávám...
Zpět

Zpráva o uskutečnění kurzu řízení manipulační techniky ve dnech 25. – 28. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o uskutečnění kurzu řízení manipulační techniky ve dnech 25. – 28. 4. 2023

 Důležitou a v praxi ceněnou odborností je znalost obsluhy manipulační techniky, zvláště pak vysokozdvižných vozíků. Možnost získání oprávnění k jeho řízení nabízí pro žáky oborů operátor skladování a finance a logistika v rámci výuky i naše škola. Výukový kurz zajišťovala včetně zapůjčení vozíku stejně jako loni firma MT Kolbaba, s.r.o. z Kladna. Kurz se konal ve dnech 25. – 28. 4. 2023 ve školních prostorech. Financování zajistilo Sdružení rodičů a přátel školy, škola a podíleli se i žáci. Výuky se zúčastnilo 10 žáků třetího ročníku operátor skladování a 5 žáků třetího ročníku oboru finance a logistika. Lektor je nejprve seznámil s bezpečnostními předpisy a teorií, ze které byly následně jejich znalosti prověřeny testem. Následovaly praktické zkušební jízdy s motorovým vysokozdvižným vozíkem. Všichni žáci kurz absolvovali úspěšně a získali oprávnění k používání této techniky.