Nahrávám...
Zpět

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Maturitní obory:

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY - VÝSLEDKY

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY - POŘADÍ

 

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY - ZKRÁCENÉ STUDIUM - VÝSLEDKY

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY - ZKRÁCENÉ STUDIUM - POŘADÍ

 

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ - VÝSLEDKY

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ - POŘADÍ

 

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY- VÝSLEDKY

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - POŘADÍ

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - VÝSLEDKY

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - POŘADÍ

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – DÁLKOVÁ FORMA - VÝSLEDKY

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – DÁLKOVÁ FORMA - POŘADÍ

 

Učební obory:

23-55-H/01 KLEMPÍŘ PRO STAVEBNÍ VÝROBU - VÝSLEDKY

23-55-H/01 KLEMPÍŘ PRO STAVEBNÍ VÝROBU - POŘADÍ

 

36-52-H/01 INSTALATÉR- VÝSLEDKY

36-52-H/01 INSTALATÉR - POŘADÍ

 

36-52-H/01 INSTALATÉR - ZKRÁCENÉ STUDIUM - VÝSLEDKY

36-52-H/01 INSTALATÉR - ZKRÁCENÉ STUDIUM - POŘADÍ

 

69-51-H/01 KADEŘNÍK - VÝSLEDKY

69-51-H/01 KADEŘNÍK - POŘADÍ

 

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVANÍ - VÝSLEDKY

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - POŘADÍ

 

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - ZKRÁCENÉ STUDIUM - VÝSLEDKY

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - ZKRÁCENÉ STUDIUM - POŘADÍ

 

65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍSNÍK - VÝSLEDKY

65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - POŘADÍ

 

65-51-h/01 KUCHAŘ - ČÍSNÍK - ZKRÁCENÉ STUDIUM - VÝSLEDKY

65-51-h/01 KUCHAŘ - ČÍSNÍK - ZKRÁCENÉ STUDIUM - POŘADÍ

 

VZOR ODVOLÁNÍ:

 

Dodatek k testování žáků

 

Info pro žáky, kteří konají ve dnech 3. a 4. 5. jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a Ma a současně si vybrali testování u nás:

Leták a instruktážní video pro testování testy Singclean:

testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)

testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)

 

 

Informace pro přihlášené uchazeče do učebních oborů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku 2021/2022

V souladu s platným zněním opatření obecné povahy k přijímacímu řízení, vydanými MŠMT, upozorňujeme na změnu termínů, vyhlášených po odeslání dopisu, ve kterém jsme vás informovali o přiděleném registračním čísle a podmínkách přijetí.

Původně avizovaný termín vyhlášení výsledků 1. kola na 22. dubna se mění a nově platí, že výsledky 1. kola zveřejníme dne 19. května 2021 na www.ssars.cz pod registračním číslem, které jste obdrželi v dopise. Způsob zveřejnění, který je popsán v dopise, zůstává v platnosti.

Od tohoto data budete mít 10 pracovních dní na odevzdání zápisových lístků, zápisové lístky tedy odevzdáváte do data 2. června 2021. S vyplněním zápisového lístku vám rádi pomůžeme.

Stejně zůstává v platnosti lhůta 3 dny pro podání odvolání pro případ, že uchazeč splnil kritéria a nebyl přijat pro velký počet uchazečů. Pro tento případ sdělujeme, že budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení dne 3. června 2021 pro tříleté učební obory Kuchař – číšník, Operátor skladování, Klempíř a Instalatér.

V příloze zasíláme Souhrn aktualit k přijímacímu řízení.

 

Jsme si vědomi, že současný pandemický vývoj, měnící se podmínky a distanční forma vzdělávání ve vás vyvolávají značnou nejistotu a obavy, ale přesto věříme v úspěšné zvládnutí jak procesu přijímacího řízení, tak i vaši následnou spokojenost se vzděláváním v naší škole.

Jakékoliv vaše dotazy rádi zodpovíme.

 

Informace pro přihlášené uchazeče do maturitních oborů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku 2021/2022

Milá uchazečko, milý uchazeči, vážení zákonní zástupci,

v souladu s platným zněním opatření obecné povahy k přijímacímu řízení, vydanými MŠMT,

upozorňujeme na změnu termínů, vyhlášených MŠMT po odeslání dopisu, ve kterém jsme vás informovali o přiděleném registračním čísle a podmínkách přijímacího řízení.

Původně avizované termíny konání jednotné přijímací zkoušky na 12. a 13. dubna se ruší a nově jsou stanoveny řádné termíny na dny 3. a 4. května 2021, náhradní termíny pro omluvené uchazeče se konají ve dnech 2. a 3. června.

Časový termín konání jednotlivých testů najdete na odkaze:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky budeme rozesílat v pondělí 12. dubna. 

V souladu s opatřením obecné povahy „Přijímací řízení – dodatek“ ze dne 6. 4., dále jen „Opatření“, vyplývajícího z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jsou uchazeči povinni podstoupit test na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 ve střední škole. Přečtěte si prosím Opatření v platném znění, které zasíláme v příloze.

Původně avizovaný termín vyhlášení výsledků 1. kola na 29. dubna se mění a nově platí, že výsledky 1. kola zveřejníme dne 19. května 2021 na www.ssars.cz pod registračním číslem, které jste obdrželi v dopise. Způsob zveřejnění, který je popsán v dopise, zůstává v platnosti.

Od tohoto data budete mít 10 pracovních dní na odevzdání zápisových lístků, zápisové lístky tedy odevzdáváte do data 2. června 2021. S vyplněním zápisového lístku vám rádi pomůžeme.

Stejně zůstává v platnosti lhůta 3 dny pro podání odvolání pro případ, že uchazeč splnil kritéria a nebyl přijat pro velký počet uchazečů. Pro tento případ sdělujeme, že budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení dne 3. června 2021 pro tříleté učební obory Kuchař – číšník, Operátor skladování, Klempíř a Instalatér a maturitní obory Hotelnictví, Logistické a finanční služby a Podnikání dálková forma.

V příloze zasíláme Souhrn aktualit k přijímacímu řízení.

 

Jsme si vědomi, že současný pandemický vývoj, měnící se podmínky a distanční forma vzdělávání ve vás vyvolávají značnou nejistotu a obavy, ale přesto věříme v úspěšné zvládnutí jak procesu přijímacího řízení, tak i vaši následnou spokojenost se vzděláváním v naší škole.

Jakékoliv vaše dotazy rádi zodpovíme.

 

Informace pro přihlášené uchazeče do oborů zkráceného studia v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku 2021/2022

V souladu s platným zněním opatření obecné povahy k přijímacímu řízení, vydanými MŠMT,

upozorňujeme na změnu termínů, vyhlášených po odeslání dopisu, ve kterém jsme vás informovali o přiděleném registračním čísle a podmínkách přijetí.

Původně avizovaný termín vyhlášení výsledků 1. kola na 22. dubna se mění a nově platí, že výsledky 1. kola zveřejníme dne 19. května 2021 na www.ssars.cz pod registračním číslem, které jste obdrželi v dopise. Způsob zveřejnění, který je popsán v dopise, zůstává v platnosti.

V příloze zasíláme Souhrn aktualit k přijímacímu řízení.

 

Jsme si vědomi, že současný pandemický vývoj, měnící se podmínky a distanční forma vzdělávání ve vás vyvolávají značnou nejistotu a obavy, ale přesto věříme v úspěšné zvládnutí jak procesu přijímacího řízení, tak i vaši následnou spokojenost se vzděláváním v naší škole.

 

1. kolo přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY

1. kolo přijímacího řízení - UČEBNÍ OBORY

1. kolo přijímacího řízení - ZKRÁCENÉ STUDIUM