Nahrávám...
Zpět

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové v souladu s § 60, 60 f, 60 g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje:

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022

Termín podání přihlášek: 3.  6. 2021 – 31. 10. 2021 pro maturitní obory        

Maturitní obory čtyřleté

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Zdravotní způsobilost

Předpokládaný počet přijímaných

65-42-M/01

Hotelnictví

denní

ano

15

37-42-M/01

Logistické a finanční služby

denní

ne

18

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče Hotelnictví je splnění podmínek zdravotní způsobilosti; zdravotní způsobilost nemusí dokládat uchazeči o obor: Logistické a finanční služby.

Do všech oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Pozn.Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání. Informaci obdržíte též e-mailem na kontaktní adresu uvedou na přihlášce, příp. do datové schránky.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

 

Termín podání přihlášek: 3.  6. 2021 – 31. 10. 2021 pro učební obory 

3leté obory s výučním listem

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Zdravotní způsobilost

Počet přijímaných

65-51-H/01

Kuchař - číšník

denní

ano

40

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

ano

10

23-55-H/01

Klempíř stavební

denní

ano

12

36-52-H/01

Instalatér

denní

ano

8

 

Do všech učebních oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Pozn.

Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání. Informaci obdržíte též e-mailem na kontaktní adresu uvedou na přihlášce, příp. do datové schránky.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

Termín podání přihlášek: 3.  6. 2021 – 31. 10. 2021 pro učební obory – zkrácené studium v délce 1 rok   

Obory s výučním listem

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Zdravotní způsobilost

Počet přijímaných

65-51-H/01

Kuchař - číšník

denní

ano

40

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

ano

10

 

 

Do všech oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde). Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Pozn. Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání. Informaci obdržíte též e-mailem na kontaktní adresu uvedou na přihlášce, příp. do datové schránky.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

Termín podání přihlášek: 3.  6. 2021 – 31. 10. 2021 pro maturitní obor – zkrácené studium

Maturitní obor – zkrácené studium – 1 rok

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Zdravotní způsobilost

Předpokládaný počet přijímaných

69-41-L/01

Kosmetické služby

denní

ano

9

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti

Do oboru probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (ke stažení zde).

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky (ke stažení zde). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Pozn. Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání. Informaci obdržíte též e-mailem na kontaktní adresu uvedou na přihlášce, příp. do datové schránky.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče.

 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka SŠSaŘ Stochov

 

 

Kritéria pro přijetí – čtyřleté maturitní obory a dálkové studium

Kritéria pro přijetí – učební obory