Nahrávám...
Zpět

Projektový den Festival svobody

Projektový den Festival svobody

 

Dne 12.11.2019 jsme pořádali ve spolupráci s VUPI, z.ú.  a  AVRAR. s. r. o. v rámci projektu IKAP Středočeského kraje Festival svobody, jehož součástí byl pro žáky i učitele velmi atraktivní Festival virtuální reality, hra „Kolik stojí čest?“, film „Skauti bez lilie“ a následná beseda s panem Petrem Millerem, ministrem práce a sociálních věcí první porevoluční vlády.

 

Festivalu virtuální reality se zúčastnily všechny třídy, které se postupně vystřídaly v tělocvičně naší školy. Žáci byli nejprve seznámeni s historií virtuální, rozšíření a mix reality, a s jejím využitím v jednotlivých oborech lidské činnosti, například v lékařství, strojírenství, výzkumu.

Poté si mohli vyzkoušet brýle pro virtuální a rozšířenou realitu, díky kterým se dostali například do prostředí koncentračního tábora v Osvětimi, mohli si vyzkoušet rozebrat a sestavit automobil značky

Škoda, seznámili se s anatomií lidského těla a proletět se vesmírem.

Všichni žáci měli také možnost vyzkoušet si hru Beat Saber, která je nejpopulárnější hrou na internetu.

 

Hry „Kolik stojí čest?“ se zúčastnili žáci z třídy 1HT, které celou hrou provázeli jejich starší spolužáci ze třídy 1P. Hráči se přesunuli do období 50. let minulého století, rozhodovali se, zda vstoupí do

Jisker, do tajného skautského oddílu. Rozhodovali se, zda by vstoupili do KSČ, spolupracovali s STB nebo s americkými agenty a následně emigrovali.

V průběhu dne také proběhla beseda s panem Petrem Millerem, který byl přímým účastníkem listopadových událostí roku 1989 a stal se ministrem práce a sociálních věcí ČSFR. Pan Miller žáky seznámil s historií a důvody, proč vstoupili zaměstnanci ČKD do stávky, jak probíhalo naplánování generální stávky. Žáci se zaujetím poslouchali, jak se seznámil s panem Václavem Havlem a vyprávění z jejich osobních setkání. Popsal také svá očekávání od demokratického porevolučního systému a zážitky z doby, kdy byl ministrem.

 

Zajímavým zpestřením celého dne byl happening. V době velké přestávky se všichni žáci shromáždili před hlavním vstupem do školy. Zvonění klíči zahájil pan Miller s ředitelkou školy Ing. Jaroslavou Pichovou slovy, která se stala symbolem sametové revoluce: „Už jsme tady“…

Historické klíče s nápisy „Spravedlnost, svoboda, solidarita“, kterými se skutečně před 30 lety zvonilo na Václavském náměstí, pan Miller následně daroval škole.

Účast na akci přijaly zástupkyně IKAP Středočeského kraje paní Kaldararová a Bohatová, místostarostka města Stochova Mgr. Miloslava Becherová, zástupci pedagogů ze SOŠ a SOU Beroun a SOŠ a SOU Neratovice.

Věříme, že se akce líbila nejen našim žákům a pedagogům, ale i hostům a návštěvníkům projektového dne řemesel ze dvou kladenských základních škol.

Vedení školy děkuje všem návštěvníkům i organizátorům akce.