Nahrávám...
Zpět

Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Nové webové stránky k přijímacímu řízení:  Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

● Webové stránky MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Dotazy pro školu – informace k 1. (příp. dalším) kolu (kolům) přijímacího řízení; požadavky k návštěvě školy: info@ssars.cz

Informace k jednotné přijímací zkoušce z ČJL a MAT: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Novelu školského zákona naleznete na odkazu školský zákon, MŠMT ČR (msmt.cz),

novou vyhlášku pak na odkazu Školský zákon ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024, MŠMT ČR (msmt.cz).

 

V souvislosti s ukončením legislativního procesu připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) informační „balíček“ k přijímacímu řízení v roce 2024. Informační materiály obsažené v balíčku jsou určeny pro využití řediteli a pedagogickými pracovníky jak škol základních, tak středních. Informační balíček obsahuje následující dokumenty:

Metodické a informační materiály

Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – jde o komplexní informaci v oblasti přijímacího řízení vycházející z legislativních předpisů a doporučení ministerstva

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

 

Informace_k_prijimacimu_rizeni_zs.pdf (npi.cz) – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro pedagogické pracovníky základních škol k využití například při třídních schůzkách

„Přímačky 2024“ – informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantách TISK a BROŽURA, která obsahuje vyznačené vodicí čáry pro složení

 

Tiskopis přihlášky a další formuláře

 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole.pdf

 Zdravotní_posudek.pdf 

 Hodnocení_na_vysvědčeních.pdf 

 Převod_slovního_hodnocení.pdf