Nahrávám...
Zpět

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

 

LETÁK OBORU PD

Nástavbové dálkové studium v oboru: PODNIKÁNÍ

 

Obor je určen absolventům všech tříletých učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem

Šance získat maturitní vysvědčení za 3 roky

Jde o velmi žádaný obor, kde každoročně přivítáme jak absolventy našich učebních oborů, tak zájemce z jiných škol.

Tento obor je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky, vést účetnictví, nebo vykonávat činnosti spojené se zajištěním marketingových činností či lidských zdrojů. Budou schopni zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Délka studia: 3 roky

Forma výuky: dálková

Podmínky přijetí:

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Do oboru jsou přijímáni absolventi všech tříletých učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • uchazeči, kteří se hlásí v posledním ročníku učebního oboru, doloží výuční list do konce srpna

 

Přijímací řízení

 • uchazeč absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Mezi další kritéria pro přijetí, která vyhlásí ředitel vždy do 31. ledna, patří výsledky klasifikace za poslední 3 pololetí předchozího vzdělávání na učebním oboru, umístění v soutěžích a olympiádách, příp. další.

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: maturitní zkouška

 • Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
 • Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.
 • Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Uplatnění absolventa

 • provozování a řízení vlastní firmy
 • vedení účetnictví
 • provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v soukromé i státní sféře
 • realizace administrativní činnosti
 • základní podnikové činnosti
 • orientace v problematice managementu
 • základní manažerské kompetence

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole 
 • Možnost získání druhé maturity ve zkráceném studiu za 2 roky v oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • Možnost získání výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51/01 Kuchař číšník, 66-53/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

Odborná praxe: