Nahrávám...
Zpět

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

LETÁK OBORU LG

 

Studijní obor LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

 

Čtyřletý maturitní obor Logistické a finanční služby je jedním z nejmladších studijních oborů na naší škole. Vycházíme tak vstříc stále rostoucímu zájmu o studium tohoto oboru.

Žáci se během studia naučí vykonávat celou škálu činností spojených s přepravou poštovních zásilek, plánováním a přepravou zboží obecně, s prací na přepážce pošty, banky nebo pojišťovny.

V celé řadě předmětů, které jsou nedílnou součástí přípravy pracovníka logistických služeb je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí, např. vedení podnikové administrativy, vedení přijímacího pohovoru, vedení personální agendy, sestavení rozpočtu, kalkulace cen, účetní agendu, základy marketingu a další.

Příprava na komunikaci s klienty, jak ústní, tak i písemná je u nás samozřejmostí.

Základní údaje maturitního oboru LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY:

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí:

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Řádně vyplněná přihláška ke studiu se v 1. kole se podává nejpozději do 20. února
 • Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 a vyhláškou 353/2016 Sb. v platném znění
 • podmínkou pro přijetí je složení přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, vyhlašované Cermatem
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci i dívky s ukončeným devátým ročníkem základního vzdělávání.

 

Přijímací řízení

 • Uchazeč absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Mezi další kritéria pro přijetí, která vyhlásí ředitel vždy do 31. ledna, patří výsledky klasifikace za poslední 3 pololetí základního vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách, příp. další.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: maturitní zkouška

 • Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
 • Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky

 Uplatnění absolventa

 • V logistických společnostech, zasilatelských službách, bankách, pojišťovnách, úřadech veřejné správy, ve vlastním podnikání
 • Logistik v dopravě, přepravě
 • Logistik skladových operací
 • Pracovník administrativy a veřejné správy
 • Firemní recepční
 • Pracovník poštovního provozu a přepravy
 • Referent v bance, směnárně, pojišťovně
 • Finanční poradce aj.
 • Samostatné podnikání
 • Zajišťování základních logistických operací
 • Nabídka, prodej a realizace produktů nabízených poštami, pojišťovnami a přepravními společnostmi
 • V podnikatelských aktivitách přepravních firem a institucí finančního trhu
 • Organizace průzkumu trhu s vyhodnocením výsledků
 • Vedení podnikové administrativy a evidence
 • Zajišťování základní personální agendy
 • Kalkulace cen služeb
 • Zásady obchodního jednání s klienty, a to i v cizím jazyce
 • Efektivní hospodaření s finančními prostředky
 • Uzavírání smluv s klienty

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole ekonomického i technického směru
 • Možnost získání druhé maturity ve zkráceném studiu za 2 roky v oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby (5 LET STUDIA = 2 MATURITY)
 • Možnost získání výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

 Odborná praxe:

 • 2. a 3. ročník – souvislá odborná praxe ve smluvních logistických firmách a finančních institucích

Odborné kurzy ukončené osvědčením:

 • Kurz obsluhy manipulační techniky a technologických zařízení

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Adaptační kurz pro první ročníky je u nás samozřejmou tradicí
 • Sportovně turistický kurz absolvují žáci ve druhém ročníku
 • Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a kiosku
 • Nabízíme ubytování v domově mládeže s širokou nabídkou zájmové činnosti i pro neubytované žáky;
 • K dispozici je i posilovna
 • Těšit se může i na zajímavé exkurze   např. v České národní bance, veletrhu dopravy a logistiky Transport a logistika, veletrhu FOR INDUSTRY Logistics, veletrzích cestovního ruchu, ministerstvech aj.
 • V neposlední řadě se může žák během studia účastnit i školních nebo celostátních soutěží
 • Čekají na vás ale i divadelní a filmová představení, školní akce včetně těch sportovních, výlety aj.