Nahrávám...
Zpět

69-41-L/01 Kosmetické služby

LETÁK OBORO KO

 

Studijní obor KOSMETIKÉ SLUŽBY

Od 1. července 2023 není nutný zdravotní průkaz.

Čtyřletý maturitní obor Kosmetické služby je dalším z nejoblíbenějších studijních oborů na naší škole.

Žáci se naučí poskytovat kosmetické služby, kvalifikovaně ošetřovat pleť obličeje, krku, dekoltu, provádět denní, večerní a slavnostní líčení, pedikúru a manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosmetické, pedikérské nebo manikérské provozovny, poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění pokožky, nehtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře, posoudit možnost poskytnutí kosmetických služeb z hlediska vyskytujících se chorob pokožky a nehtů, volit a vhodně používat kosmetické přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb. Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Naučí se zhotovovat kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení, vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných ke kosmetické péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Základní údaje maturitního oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY:

Délka studia: 4 roky

Forma výuky: denní

Podmínky přijetí:

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Řádně vyplněná přihláška ke studiu se v 1. kole se podává nejpozději do 20. února
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímány pouze dívky s ukončeným devátým ročníkem základního
 •  

 

Přijímací řízení

 • uchazeč absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Mezi další kritéria pro přijetí, která vyhlásí ředitel vždy do 31. ledna, patří výsledky klasifikace za poslední 3 pololetí základního vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách, příp. další.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: maturitní zkouška

 • Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
 • Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.
 • Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 Uplatnění absolventa

 • V zavedených provozovnách, salonech a studiích
 • Vlastní soukromá provozovna
 • Odborné kosmetické ošetření pleti
 • Líčení pro všední i slavnostní příležitosti
 • Barvení obočí a řas
 • Modelace nehtů
 • Napařování kompresí
 • Různé druhy manuálních masáží obličeje, krku a dekoltu
 • Aplikace obkladů a mase
 • Kvalifikovaná péče o ruce a nohy
 • Kosmetická masáž těla

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole
 • Možnost získání výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování

 Odborná praxe:

 • 1. a 2. ročník – moderně vybavené školní učebny kosmetických služeb
 • 3. ročník – školní odloučená provozovna služeb v Kladně
 • 4. ročník – školní odloučená provozovna služeb v Kladně a pracoviště smluvních partnerů školy

 

 • Během studia absolvuje žák několik kurzů a seminářů, kterými si rozšiřuje možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Odborné kurzy ukončené certifikátem:

 • Masáž horkými lávovými kameny
 • Medová masáž
 • Baňkování
 • Lymfatické masáže
 • Lash Lifting
 • Chemický peeling

 Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Adaptační kurz pro první ročníky je u nás samozřejmou tradicí
 • Sportovně turistický kurz absolvují žáci ve druhém ročníku
 • Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a kiosku
 • Nabízíme ubytování v domově mládeže s širokou nabídkou zájmové činnosti i pro neubytované žáky;
 • K dispozici je i posilovna
 • Těšit se může i na zajímavé exkurze. Pravidelně navštěvujeme např. Kadeřnicko-kosmetický veletrh For Beauty
 •  neposlední řadě se může žák během studia účastnit i školních nebo celostátních soutěží
 • Pravidelně pořádáme studentský projekt: Zvěrokruh
 • Čekají na vás ale i divadelní a filmová představení, školní akce včetně těch sportovních, výlety aj.