Nahrávám...
Zpět

36-52-H/01 Instalatér

 

LETÁK OBORU IN

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Základní údaje učebního oboru INSTALATÉR:

Délka studia: 3 roky

Forma výuky: denní – týdenní cykly teoretické a praktické výuky

Určení: vhodné pro chlapce

Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Výstupní certifikát: výuční list

Profil absolventa:

 • Montáž potrubních systémů pro rozvody vody
 • Montáž odpadního kanalizačního potrubí
 • Montáž potrubí pro vytápění
 • Montáž rozvodů plynu
 • Svařování plastů
 • Pájené a lisované spoje měděného potrubí
 • Montáže předstěnových prvků
 • Osazování zdravotně technických zařízení a zařizovacích předmětů

Uplatnění absolventa

 • Montáž, oprava a údržba vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • Topenář
 • Montáž, oprava a údržba vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • Montáž zařizovacích předmětů a spotřebičů
 • Montáž rozvodů vzduchotechniky

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu

Stipendium

 • Žáci dostávají měsíční a pololetní finanční odměny (za 3 roky studia celkem až 24 000,- Kč)

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – nové moderní učebny pro odborný výcvik instalatérů
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, Praha
 • Realizace drobných instalatérských prací u zákaznické veřejnosti

Odborné kurzy ukončené osvědčením:

 • Kurz svařování plastů
 • Kurz svařování plamenem včetně pájení a lisování

Odborné exkurze:

 • Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
 • Předváděcí akce profesionálního nářadí Rothenberger

Soutěže odborných dovedností:

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Adaptační kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Lyžařský zájezd
 • Návštěvy muzeí
 • Divadelní a filmová představení
 • Školní výlety