Nahrávám...
Zpět

36-52-H/01 Instalatér

 

LETÁK OBORU IN

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Učební obor INSTALATÉR

 

Během tříletého studia získáte nejen výuční list v oboru na pracovním trhu velmi žádaném, ale i další zajímavé profesní zkoušky, například zkoušky svářečské. 

Žáci se naučí opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody a   topení. Naučí se tyto materiály spojovat různými způsoby, jako například svařování nebo pájením. Pracují s projektovou dokumentací, naučí se ji číst a prakticky využívat při tvorbě všech druhů rozvodů, připevňovat a izolovat potrubí, montovat armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové mísy, bidety, vany, sprchové kouty a další, připojovat výtokové baterie a další koncová zařízení.

Základní údaje učebního oboru INSTALATÉR:

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní; střídání praktické a teoretické výuky v týdenních cyklech.

Podmínky přijetí: 

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

Základní počet bodů je přidělen za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Závěrečná zkouška se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a příslušným prováděcím předpisem (vyhláška 47/2005 Sb.) a se skládá ze tří částí:

 

 • Písemné části
 • Praktické zkoušky
 • Ústní zkoušky

 

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí

Uplatnění absolventa

 • Montáž, oprava a údržba vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • Topenář, montáž potrubí pro vytápění
 • Montáž, oprava a údržba vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • Osazování zdravotně technických zařízení a zařizovacích předmětů
 • Montáž rozvodů vzduchotechniky
 • Svařování plastů – Kurz svařování plastů a kurz svařování plamenem náš žák získá v rámci studia
 • Pájené a lisované spoje měděného potrubí
 • Montáže předstěnových prvků

 

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – nové moderní učebny pro odborný výcvik instalatérů
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, Praha
 • Realizace drobných instalatérských prací u zákaznické veřejnosti

Odborné kurzy ukončené osvědčením:

 • Kurz svařování plastů
 • Kurz svařování plamenem včetně pájení a lisování

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Během studia absolvuje žák několik kurzů a seminářů, kterými si rozšiřuje možnosti uplatnění na pracovním trhu
 • Adaptační kurz pro první ročníky je u nás samozřejmou tradicí
 • Sportovně turistický kurz absolvují žáci ve druhém ročníku
 • Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a kiosku
 • Nabízíme ubytování v domově mládeže s širokou nabídkou zájmové činnosti i pro neubytované žáky;
 • K dispozici je i posilovna
 • Těšit se může i na zajímavé exkurze  
 • Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
 • Předváděcí akce profesionálního nářadí Rothenberger
 • V neposlední řadě se může žák během studia účastnit i školních nebo celostátních soutěží
 • A soutěží odborných dovedností

čekají na vás ale i divadelní a filmová představení, školní akce včetně těch sportovních, v