Nahrávám...
Zpět

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Rautové občerstvení-Středočeský krajRautové občerstvení-Středočeský kraj
Rautové občerstvení-Středočeský krajRautové občerstvení-Středočeský kraj
Rautové občerstvení-Středočeský krajRautové občerstvení-Středočeský kraj

LETÁK OBORU KC

Učební obor KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

Od 1. července 2023 není nutný zdravotní průkaz.

Během tříletého studia získáte výuční list v oboru na pracovním trhu velmi žádaném.

Vstupenkou ke skvělému uplatnění ve všech typech restauračních a hotelových provozů je získání výučního listu tohoto oboru s možností navazujícího nástavbového studia v oboru Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou.

Výuka je zaměřena na teoretické a praktické poznatky zvoleného oboru, v týdenních cyklech. Důraz je kladen na odborné předměty, praktickou přípravu a nezbytnou výuku cizích jazyků. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy Vás krok za krokem provedeme od základních dovedností, až na práh budoucího povolání. Výuka v moderně vybavených odborných učebnách je pro nás samozřejmostí, stejně jako zdokonalování odborností našich pedagogů.

Základní informace o oboru KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní; střídání praktické a teoretické výuky v týdenních cyklech

Studium je vhodné pro chlapce a dívky

Podmínky přijetí: 

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 

 • Je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci a dívky.
 • Přijímací zkoušky nekonají

Základní počet bodů je přidělen za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Závěrečná zkouška se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a příslušným prováděcím předpisem (vyhláška 47/2005 Sb.) a se skládá ze tří částí:

 

 • Písemné části
 • Praktické zkoušky
 • Ústní zkoušky

 

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí

Uplatnění absolventa

 • ve všech gastronomických provozech
 • Příprava běžného sortimentu pokrmů teplé a studené kuchyně
 • Úprava jídel a tabule pro slavnostní příležitosti
 • Znalost techniky obsluhy jídel a nápojů
 • Správné skladování potravin a nápojů
 • Sestavování jídelních a nápojových lístků
 • Výpočty kalkulací jídel a nápojů
 • Komunikace ve dvou cizích jazycích při obsluze hosta

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 66-53-H/01 Operátor skladování, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

 Praktické vyučování:

 • 1. ročník – moderně vybavené učebny (učebna stolničení s barovým pultem a cvičná kuchyň), školní kuchyně a školní jídelna
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, Praha

Odborné kurzy ukončené certifikátem:

 • Barmanský kurz
 • Kurz Barista – příprava kávy
 • Cukrářské kurzy
 • Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
 • Kurz Sommeliér (víno)
 • Pizza kurz

Workshopy:

 • Vepřové maso
 • Zvěřina
 • Drůbež

Odborné exkurze:

 • Pivovary (U Fleků, Plzeňský Prazdroj)
 • Víno (Bohemia sekt, Zámecké vinařství Lobkowicz)
 • Čokomuzeum

Studenstké projekty:

 • Dnes vaří šéf
 • Stochovské vepřobraní
 • Svatomartinské menu
 • Projekt První republika
 • Stochovský Masterchef
 • Naše tradice

Soutěže odborných dovedností:

 • Makro HoReCa – kuchařský pětiboj
 • Gastro Labe
 • Gastro Poděbrady
 • Soutěž o pohár Blanických rytířů

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • K dispozici je i posilovna
 • Návštěvy muzeí
 • Divadelní a filmová představení
 • Školní výlety

 

Výuka a doplňující kurzy:

 • Učíme se

vzpomínka na předdistanční výuku říjen 2020 - video

projektově - ukázkové tabule, příprava pokrmů Naše tradiceKonzultace, Projektový den MAP

interaktivně a moderně- program Kulinářské umění obsahuje videokurzy, kulinářské postupy a techniky, on line kvízy

promyšleně, předvídavě – trénink závěrečné zkoušky nanečisto ve všech jejích částech

 • Hrajeme si 

Master chef, návštěvní dny, vánoční oběd

 • Zdokonalujeme se

odborné kurzy - barman, barista, pizzař, cukrář

workshopy - zpracování masa, vinařská gastronomie, mořské ryby a plody, bourání zvěřiny

semináře - Tradiční regionální kuchyně Czech Specials  

 

Poměřujeme síly v soutěžích - Makro Akademie Pětibojsoutěž mladých kuchačů, číšníků Gastro Labenejlepší kuchaři jsou ze Stochova

Praktické vyučování probíhá ve vybraných ověřených podnicích, průvodci a instruktory jsou špičkoví restauratéři, šéfkuchaři, číšníci i manažeři, mnozí z řad našich absolventů. Srdcaři, kteří mají za sebou dlouholetou praxi nejen u nás ale i v zahraničí a chtějí se o své zkušenosti podělit.

Výuka se zaměřuje na osvojení praktických a teoretických kompetencí. Ty vám pomohou nastartovat vaši cestu k úspěchu.

 

Zahraniční odborné praxe a stáže

Jezdíme do světa na zkušenou – stáže Crivitz, Cesenatico, Hameln, Kreuth fotky, odborné stáže video

Máme bohaté zkušenosti s organizováním zahraničních stáží pro naše žáky. Ti získávají jedinečné zkušenosti a zážitky, na které rádi vzpomínají.

 • Stáže jsou pro žáky zcela zdarma v rámci Erasmus+

V současné době probíhají v Itálii, nebo na Sardinii

Dlouhodobě nabízíme rovněž odbornou praxi ve spolupráci  s partnerskou školou v  německém  Hameln, s níž máme velmi dobré zkušenosti. Odborná praxe v Německu – Kreuth, Rabenstein, Crivitz

 

Partneři z praxe:

Medailonky našich partnerů z praxe: Hotel ÉliteMOODY CHEF náladový kuchařHotel Hejtmanský DvůrŘízení letového provozu Perfekt Canten 

Pomůckou k získání vysněné práce, je zpracované profesní portfolio s přehledem studia, získaných certifikátů a vytvoření životopisu.          

 

 

 

 

Stáž ItálieStáž Itálie
Stáž ItálieStáž Itálie
Stáž ItálieStáž Itálie
Nácvik přípravy přílohNácvik přípravy příloh
Kurz přípravy kávyKurz přípravy kávy
Kurz přípravy kávyKurz přípravy kávy
Kurz přípravy kávyKurz přípravy kávy
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků
Kurz restauračních moučníkůKurz restauračních moučníků