Nahrávám...
Zpět

69-51-H/01 Kadeřník

Žákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. létaŽákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. léta
Žákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. létaŽákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. léta
Žákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. létaŽákovský projekt oboru kadeřnice, 2 ročník - 20. až 30. léta

 

LETÁK OBORU KD

Učební obor KADEŘNÍK

Od 1. července 2023 není nutný zdravotní průkaz.

Během tříletého studia získáte výuční list v oboru na pracovním trhu velmi žádaném. 

Žáci se naučí poskytovat kadeřnické služby, provádět masáž vlasové pokožky a regeneraci vlasů, upravovat vlasy střiháním, tvarovat vlasy vodovou ondulací nebo chemickou preparací, odbarvovat, tónovat a barvit vlasy, melírovat vlasy odbarvováním a barvením, vytvářet náročné společenské účesy, holit vousy a upravovat tvar knírů a plnovousů. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučit návštěvu lékaře, volit a vhodně používat vlasové přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb. Naučí se zhotovovat nákresy rozpracování účesů a vlastní návrhy pro účesovou tvorbu a poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Výuka je zaměřena na teoretické a praktické poznatky zvoleného oboru, v týdenních cyklech. Důraz je kladen na odborné předměty, praktickou přípravu a nezbytnou výuku cizích jazyků. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy Vás krok za krokem provedeme od základních dovedností, až na práh budoucího povolání. Výuka v moderně vybavených odborných učebnách je pro nás samozřejmostí, stejně jako zdokonalování odborností našich pedagogů.

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Základní údaje o oboru KADEŘNÍK:

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní; střídání praktické a teoretické výuky v týdenních cyklech

Podmínky přijetí: 

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 a vyhláškou 353/2016 Sb. v platném znění
 • Je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci i dívky.
 • Přijímací zkoušky nekonají

Základní počet bodů je přidělen za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Závěrečná zkouška se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a příslušným prováděcím předpisem (vyhláška 47/2005 Sb.) a se skládá ze tří částí:

 

 • Písemné části
 • Praktické zkoušky
 • Ústní zkoušky

 

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí

Uplatnění absolventa

 • V zavedených provozovnách, salonech a studiích
 • Vlastní soukromá provozovna
 • Dámské, pánské, dětské střihy a účesy
 • Tónování, barvení a odbarvování vlasů
 • Melírování vlasů
 • Vodová, foukaná a trvalá ondulace
 • Společenské a večerní účesy
 • Ošetřování vlasů a vlasové pokožky
 • Holení a úprava vousů
 • Poradenská služba z hlediska ošetřování a úpravy vlasů
 • Používání správných technologických postupů, pomůcek a materiálů

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu  ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – školní pracoviště odborného výcviku ve Stochově
 • 2. ročník – školní pracoviště odborného výcviku ve Stochově a odloučená pracoviště v Kladně (Mlýnská, Americká)
 • 3. ročník - odloučená pracoviště Kladno a smluvní kadeřnické salony v regionu.

Odborné kurzy ukončené certifikátem:

 • Dámské moderní střihy
 • Pánský Barber
 • Kurz na barvení vlasů

 

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Během studia absolvuje žák řadu kurzů a seminářů, kterými si rozšiřuje možnosti uplatnění na pracovním trhu
 • Adaptační kurz pro první ročníky je u nás samozřejmou tradicí
 • Sportovně turistický kurz absolvují žáci ve druhém ročníku
 • Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a kiosku
 • Nabízíme ubytování v domově mládeže s širokou nabídkou zájmové činnosti i pro neubytované žáky;
 • K dispozici je i posilovna
 • Těšit se může i na zajímavé exkurze 
 • Pravidelně navštěvujeme kadeřnicko-kosmetický veletrh For Beauty
 • V neposlední řadě se může žák během studia účastnit projektových dnů nebo celostátních soutěží

Studentské projekty:

 • Plesová sezona
 • Svatby
 • Čtyři roční období

Soutěže odborných dovedností:

 • Koruna Kreativity
 • Děčínská Vlna aj.
 • Čekají na vás ale i divadelní a filmová představení, školní akce včetně těch sportovních, výlety aj.

 

Odloučené pracoviště KladnoOdloučené pracoviště Kladno
Odloučené pracoviště KladnoOdloučené pracoviště Kladno
Odloučené pracoviště KladnoOdloučené pracoviště Kladno
Odloučené pracoviště KladnoOdloučené pracoviště Kladno