Nahrávám...
Zpět

Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2023/2024

Přihlašování k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024 nejpozději do  1. prosince 2023.

Formulář přihlášky žák obdrží přímo ve škole v kanceláři zástupce ředitele školy nebo si jej lze stáhnout z webových stránek školy.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat v sekretariátu školy, zástupci ředitele školy, dále je možnost ji zaslat poštou.

V případě, že žák žádá o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP), je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ing. J. Skřivanová, zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vzdělávání SŠSaŘ Stochov