Nahrávám...
Zpět

23-55-H/01 KLEMPÍŘ PRO STAVEBNÍ VÝROBU

Nová klempířská halaNová klempířská hala
Kuchyňka v nové klempířské haleKuchyňka v nové klempířské hale
Vnitřní prostory halyVnitřní prostory haly
Vnitřní prostory halyVnitřní prostory haly

 

 

NOVÁ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = ZKRÁCENÉ STUDIUM V OBORU KLEMPÍŘ

„Kolik řemesel umíš, tolikrát jsi člověkem!“

Vyšší možnost uplatnění na trhu práce získáním dalšího výučního listu za 1 rok studia – nabídka je určena pro zájemce, kteří již mají 1 výuční list v jakémkoliv tříletém učebním oboru nebo maturitní vysvědčení …

Praktická výuka probíhá v moderní hale „Centra vzdělávání klempířů“, vybavené slaňovací věží pro nácvik práce ve výškách, moderním strojním zařízením, montážními modely různých typů střech při použití moderního profesionálního klempířského nářadí. Centrum vzdělávání klempířů jsme vystavěli v letech 2019 – 2020 z prostředků projektu IROP (ITI Praha a Středočeský kraj) a Středočeského kraje.

 

Absolvent:

 • získá kompetence k provádění stavebně klempířských prací, tj. montáže střešních krytin, montáže žlabových systémů, prvků pro oplechování střech a komínů, okenních parapetů, vzduchotechniky;
 • osvojí si techniky spojování různých druhů kovových materiálů (nýtování, pájení, lepení;
 • provádí základní klempířské práce, rozměřování a zhotovení podle dokumentace, zhotoví návrh včetně propočtu spotřeby materiálu a kalkulaci ceny zakázky;
 • vyrábí, montuje a sestavuje klempířské stavební prvky;
 • používání klasické a moderní klempířské postupy a technologie;
 • teoretická výuka zahrnuje pouze odborné předměty;

 

 • praxe probíhá částečně také v reálném prostředí na zakázkách pro veřejnost a v klempířských firmách v regionu Praha a Střední Čechy;
 • žáci se zúčastňují odborných seminářů a stavebních veletrhů (firmy LINDAB, KROLAN, veletrh Střechy Praha)

Zkrácené studium je zdarma a žáci mají všechny výhody řádného studenta

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2021/2022:

 1. výsledky vzdělávání (vysvědčení) za 3 roky studia v učebním oboru nebo poslední 3 roky maturitního oboru;
 2. maturitní vysvědčení nebo výuční list ve tříletém učebním oboru, žáci posledních ročníků studia, kteří podávají přihlášku před závěrečnou nebo maturitní zkouškou, doloží výuční list nebo maturitní vysvědčení po vykonání příslušné zkoušky;
 3. zdravotní způsobilost;
 4. další skutečnosti – doložená praxe v oboru;

PŘESNÁ KRITÉRIA BUDOU ZVEŘEJNĚNA NA WWW.SSARS.CZ DO 31. 1. 2021

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2021

Více informací můžete získat při náborových akcích, které probíhají online formou.

Další informace také lze získat při osobní návštěvě školy – po skončení nouzového stavu, můžete si dojednat a objednat na info@ssars.cz

 

Sociální vybavení Sociální vybavení
Sociální vybavení Sociální vybavení
Sociální vybavení Sociální vybavení