Nahrávám...
Zpět

36-52-H/01 INSTALATÉR

Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely

 

 

NOVÁ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = ZKRÁCENÉ STUDIUM V OBORU INSTALATÉR

„Kolik řemesel umíš, tolikrát jsi člověkem!“

Vyšší možnost uplatnění na trhu práce získáním dalšího výučního listu za 1 rok studia – nabídka je určena pro zájemce, kteří již mají 1 výuční list v jakémkoliv tříletém učebním oboru nebo maturitní vysvědčení …

Praktická výuka probíhá v nových dílnách v areálu školy, vybavených moderními montážními moduly z oblasti rozvodů studené a teplé vody, ohřívačů vody, otopných těles, plynových kotlů a zařizovacích předmětů při použití moderního profesionálního instalatérského nářadí. Dílny vznikly jako rekonstrukce původních dílen, sloužících pro výuku hornických oborů, vybudovány byly v letech 2019 – 2020 z prostředků projektu IROP (MAS Svatováclavsko) a Středočeského kraje.

 

Absolvent:

 • získá kompetence k montáži potrubních rozvodů vody, kanalizace, vytápění, plynu;
 • získá odborné kompetence v kursech svařování plastů a svařování plamenem;
 • získá oprávnění pro svařování plastů a svařování plamenem;
 • osvojí si techniky spojování potrubí, montáže zdravotně-technických zařízení a zařizovacích předmětů, armatur, výtokových jednotek, otopných soustav;
 • provádí základní instalatérské práce, rozměřování a zhotovení rozvodů podle dokumentace
 • používá klasické i moderní postupy a technologie v instalatérské profesi;

 

 • praxe probíhá částečně také v instalatérských firmách v okolí školy;
 • žáci se zúčastňují odborných seminářů a stavebních veletrhů (firma GEBERIT, ALCAPLAST, veletrh FOR ARCH, AQUATHERM

Zkrácené studium je zdarma a žáci mají všechny výhody řádného studenta!

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2021/2022:

 1. výsledky vzdělávání (vysvědčení) za 3 roky studia v učebním oboru nebo poslední 3 roky maturitního oboru;
 2. maturitní vysvědčení nebo výuční list ve tříletém učebním oboru, žáci posledních ročníků studia, kteří podávají přihlášku před závěrečnou nebo maturitní zkouškou, doloží výuční list nebo maturitní vysvědčení po vykonání příslušné zkoušky;
 3. zdravotní způsobilost;
 4. další skutečnosti – doložená praxe v oboru;

PŘESNÁ KRITÉRIA BUDOU ZVEŘEJNĚNA NA WWW.SSARS.CZ DO 31. 1. 2021

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2021

Více informací můžete získat při náborových akcích, které probíhají online formou.

Další informace také lze získat při osobní návštěvě školy – po skončení nouzového stavu, můžete si dojednat a objednat na info@ssars.cz

 

Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely
Nové instalatérské dílny-výukové panelyNové instalatérské dílny-výukové panely