Nahrávám...
Zpět

Výchovný poradce

Výchovný poradce:   Mgr. Karolina Matějovská

email:  Matejovska@ssars.cz

telefon:

Konzultační hodiny:

doplníme dle rozvrhu od 1.9.2019

Konzultace je možnost domluvit  i v jiném termínu na výše uvedeném telefonu nebo emailu.

 

Co je náplní práce výchovného poradce?

  • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů,
  • péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
  • řešení šikany,
  • spolupráce s rodiči,
  • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
  • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,
  • spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.