Nahrávám...
Zpět

Výchovný poradce

Výchovný poradce:   Mgr. Karolina Matějovská

email:  Matejovska@ssars.cz

telefon: 730 145 364

Konzultační hodiny:

sudý týden:     úterý   13:15 - 14:00 hodin

                           pátek     7:50 -   9:25 hodin

lichý týden:     středa   12:25 - 14:00 hodin

                           pátek       7:50 -  8:35 hodin 

Konzultace si je nutné domluvit předem a je možnost domluvit  i v jiném termínu na výše uvedeném telefonu nebo emailu.

 

Plán výchovného poradce pro školní rok 2021/2022

 

Co je náplní práce výchovného poradce?

 

  • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – příprava individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti,
  • řešení šikany,
  • spolupráce s rodiči,
  • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
  • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,
  • spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.