Nahrávám...
Zpět

36-52-H/01 Instalatér

36-52-H/01 Instalatér

(denní forma)

Tříletý obor vzdělání pro chlapce zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,  vysvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o vykonání nové závěrečné zkoušky v rámci projektu ESF, který je platný v EU. Po úspěšném ukončení tříletého oboru má absolvent možnost přihlásit se do dvouletého nástavbového oboru vzdělání 64-41-L/51  Podnikání , který je zakončen maturitní zkouškou. Žáci oboru Instalatér konají  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, v rámci projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání. 

Do oboru mohou být přijati chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař a splní povinnou školní docházku. Více informací o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Instalatér.

Výuka probíhá v týdenních cyklech střídáním odborného výcviku a teoretického vyučování.

Pro výuku odborného výcviku jsou využívány učebny v areálu školy a ve vyšších ročnících jsou žáci přidělováni na externí pracoviště u firem, kde jsou finančně odměňováni dle platných předpisů.

Žáci se učí montáži potrubních systémů pro rozvody vody, odpadní  a kanalizační potrubí, potrubí pro vytápění, montáže rozvodů plynu, dále osazování zdravotně technických zařízení a zařizovacích předmětů.

V rámci odborného výcviku připravujeme žáky i v oblasti nových technologií, tj. svařování plastů, pájené a lisované spoje měděného potrubí, montáže předstěnových prvků.

Ve druhém ročníku organizujeme pro žáky kurs svařování plastů, ve třetím kurs svařování plamenem včetně pájení a lisování. Všichni úspěšní tak získají patřičná oprávnění potřebná v profesi instalatéra.

Žáci se seznamují s orientací ve stavební dokumentaci a volbou vhodných materiálů a technologických postupů.

Za účelem zvýšení profesního přehledu žáků jsou pro žáky organizovány odborná školení, prezentační akce firem a exkurze. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit Mezinárodní Stavební veletrh FOR ARCH, spolupráci s výrobci plastových potrubních systémů, předváděcí akci profesionálního nářadí Rothenberger a další.

K úspěšným akcím se řadí také již tradiční účast na soutěžích odborných dovedností na kterých naši žáci získali již několik vynikajících výsledků.

V rámci výuky jsou realizovány drobné instalatérské práce u zákaznické veřejnosti.

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

Absolvent oboru má možnost uplatnění v oblasti stavebnictví ve všech instalatérských  

Svařování plastů
Svařování plastů
Svařování plastů
Svařování plastů
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků
Odborná praxe žáků