Nahrávám...
Zpět

69-41-L/01 Kosmetické služby

Baňkování
Bodypaiting
Lávové kameny
Gelové nehty

69-41-L/01 Kosmetické služby

(denní forma vzdělávání)

 

Obor vzdělání, jehož délka přípravy trvá čtyři roky, zakončený maturitní zkouškou.
Do oboru mohou být přijaty pouze dívky po splnění povinné školní docházky, které úspěšně ukončily devátý ročník ZŠ a  jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař. Bližší podrobnosti o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa ve školním vzdělávacím programu Kosmetické služby.

V průběhu vzdělávání se žákyně naučí provádět odborné kosmetické ošetření pleti, líčení pro všední i slavnostní příležitosti, barvení obočí a řas, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních masáží obličeje, krku a dekoltu, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti, kosmetickou masáž těla a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy. V průběhu vzdělávání mají žákyně možnost absolvovat odborná školení se získáním certifikátu a rozšiřovat svoje dovednosti a znalosti, např. alternativní metody masáží těla (masáž horkými lávovými kameny, medová masáž, baňkování, lymfatické masáže atd.). Škola úzce spolupracuje s Unií kosmetiček a odborníky z praxe.

Při práci se zákazníkem žákyně pracují s moderními přístroji, osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny. Žákyně absolvují také odbornou praxi ve školním odloučeném pracovišti  – provozovně služeb v Kladně, kde uplatňují získané dovednosti v praxi při ošetřování klientů za dohledu učitelek odborného výcviku. Praktické činnosti žákyně provádějí i na smluvních pracovištích školy.

Žákyně umí poskytovat poradenskou službu z hlediska ošetřování pleti podle typu zákazníka a módních směrů v líčení.

Traval a prodlužování řas
Bodypaiting
Parafín
Přístrojový peeling
Parafínová napářka
Pedikůra