Nahrávám...
Zpět

69-51-H/01 Kadeřník

69-51-H/01 Kadeřník

(denní forma)

Tříletý obor vzdělání pro dívky i chlapce zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Po úspěšném ukončení tříletého oboru má absolvent(-ka) možnost přihlásit se do dvouletého nástavbového oboru vzdělání 64-41-L/51  Podnikání , který je zakončen maturitní zkouškou. Žáci oboru Kadeřník konají  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, v rámci projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání.

Do oboru mohou být přijati dívky i chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař. Více informací o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Kadeřník.
Žáci střídají týdenní cyklus v teoretickém a praktickém vyučování. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsou absolventi připraveni k samostatnému výkonu práce kadeřníka –  volí vhodné technologické postupy pro kadeřnické úkony, tj. vodovou a foukanou ondulaci, preparaci vlasů nebo trvalou ondulaci, stříhání, tónování, barvení a odbarvování vlasů, dámské, pánské a dětské střihy, melírování vlasů. Ošetřují vlasy a vlasovou pokožku, provádějí konečnou úpravu dámských, pánských i dětských účesů. Holí a upravují vousy, používají správné pomůcky a materiály.

Žáci absolvují také odbornou praxi ve školní odloučené provozovně služeb v Kladně, kde uplatňují získané dovednosti v praxi při ošetřování klientů za dohledu učitelek odborného výcviku. Současně během vzdělávání pracují na smluvních pracovištích školy.

Odloučené pracoviště školy: Kladno, Americká 2402 .

Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent(-ka) uměl(a) poskytnout poradenskou službu z hlediska ošetřování a úpravy vlasů.

Související menu