Nahrávám...
Zpět

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK - zkrácené studium

SUPERNOVINKA V NAŠÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE = ZKRÁCENÉ STUDIUM

Zvýší Vaše možnosti na trhu práce

Výuční list za 1 rok

 

Co Vás čeká?

  1. V odborném výcviku a odborných předmětech získáte kompetence k přípravě běžného sortimentu pokrmů teplé a studené kuchyně, správnému skladování potravin a nápojů.

  2. Osvojíte si techniku obsluhy jídel a nápojů, sestavování jídelních a  nápojových lístků, provádění vyúčtování, výpočtů kalkulací jídel a nápojů.

  3. Rozšíříte si dovednosti komunikace ve dvou cizích jazycích pro oblast gastronomických služeb a komunikace s hostem.

  4. Kvalifikaci si prohloubíte již během vzdělávání účastí v certifikovaných kurzech, např. v barmanském, baristickém, kurzu pizzy, cukrářském, vyřezávání ovoce a zeleniny a dalších.

  5. Praktické vyučování zahájíte v našem moderně vybaveném gastronomickém komplexu školní kuchyně a jídelny, cvičných kuchyněk a učeben stolničení.

  6. Po zvládnutí základních dovedností se budete učit v reálném prostředí našich smluvních restauračních a hotelových partnerů.

  7. Ti nejlepší z vás absolvují i zahraniční praxi v jednom ze tří našich partnerských zařízením v Německu.

  8. Stanete se řádným žákem denního studia se všemi žákovskými výhodami a budete studovat zdarma.

 

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2020/2021:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném libovolném tříletém oboru vzdělání (doloženo vysvědčením za jednotlivé roky studia+maturitní vysvědčení-žák dodá až po úspěšném složení závěrečné nabo maturitní zkoušky).
  • zdravotní způsobilost

 

Pro více informací využijte prohlídku školy-kdykoliv po předchozí domluvě (po ukončení nouzového stavu).

Objednávejte na info@ssars.cz

Vyhlášení přesných kritérií pro přijetí - leden 2021. Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!