Nahrávám...
Zpět

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK - zkrácené studium

SUPERNOVINKA V NAŠÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE = ZKRÁCENÉ STUDIUM

Zvýší Vaše možnosti na trhu práce

Výuční list za 1 rok

 

Co Vás čeká?

  1. V odborném výcviku a odborných předmětech získáte kompetence k přípravě běžného sortimentu pokrmů teplé a studené kuchyně, správnému skladování potravin a nápojů.

  2. Osvojíte si techniku obsluhy jídel a nápojů, sestavování jídelních a  nápojových lístků, provádění vyúčtování, výpočtů kalkulací jídel a nápojů.

  3. Rozšíříte si dovednosti komunikace ve dvou cizích jazycích pro oblast gastronomických služeb a komunikace s hostem.

  4. Kvalifikaci si prohloubíte již během vzdělávání účastí v certifikovaných kurzech, např. v barmanském, baristickém, kurzu pizzy, cukrářském, vyřezávání ovoce a zeleniny a dalších.

  5. Praktické vyučování zahájíte v našem moderně vybaveném gastronomickém komplexu školní kuchyně a jídelny, cvičných kuchyněk a učeben stolničení.

  6. Po zvládnutí základních dovedností se budete učit v reálném prostředí našich smluvních restauračních a hotelových partnerů.

  7. Ti nejlepší z vás absolvují i zahraniční praxi v jednom ze tří našich partnerských zařízením v Německu.

  8. Stanete se řádným žákem denního studia se všemi žákovskými výhodami a budete studovat zdarma.

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2018/2019: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělání (maturanti letošního školního roku doloží maturitní vysvědčení až po jeho vydání – lze i po podzimním termínu), zdravotní způsobilost.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. března 2018

V případě volných míst 2. kolo přijímacího řízení

 

Více informací poskytneme při Dnech otevřených dveří:

 

                            25. 11. 2018 od 9:00 h do 14:00 h

                                   18. 1. 2018 od 10:00 h do 18:00 h

 

Nebo kdykoliv jindy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě:

web: www.ssars.cz; e-mail: info@ssars.cz;

tel. čísla: 312 651 269; 725 925 718